Ocena brak

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w.

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ingerencji państw ościennych w Sprawy Polskie. Zakres pracy obejmie lata 1700 - 1795. Daty te wyznaczają rozpoczęcie Wojny ze Szwedami (zwanej Wielką Wojną Północną) i Trzeci Rozbiór Polski. Zakres terytorialny obejmie Ziemie Polskie.

Wszystko zaczęło się od wyboru Augusta II Sasa na tron Polski. " W końcu XVII w. Rzeczpospolita stała się terenem przetargów między władcami sąsiednich państw. Głównym "winowajcą" był elekcyjny tron królewski" .Cesarz, margrabia brandenburski, car Rosji, a nawet król Francji chcieli osadzić na tronie Rzeczpospolitej siebie lub swego sojusznika.

W czasie elekcji w 1697 r. swoich kandydatów wystawiły Austria, Rosja i Francja. W końcu zwyciężył książę saski Fryderyk August, którego popierała Austria i Rosja. Chcąc przypodobać się szlachcie koronował się jako August II. Tak rozpoczęło się chyba najtragiczniejsze panowanie w naszych dziejach...

Podobne prace

Do góry