Ocena brak

Informacyjny I normatywny wptyw społeczny a zmiana zachowania

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Zmiana zachowania i podporządkowanie sic oczekiwaniom innych osób może wynikać z faktu potraktowania zachowania innych w kategorii użytecznej informacji. co ujawnia istotę informacyjnego wpływu społecznego. W tym przypadku dostosowanie się wynika z przekonania, że inni bardziej poprawnie interpretują zaistniałą sytuację, np. jeśli znajomy spożywa codziennie w pracy jogurt i ma dobre samopoczucie, to może to być powodem powielania tego zachowania pod wpływem uzyskanej informacji „codzienne spożywanie jogurtu - dobre samopoczucie”. Często wybór określonego postępowania jest taki. jakiego oczekuje grupa, daje to bowiem pewność bycia przez nią akceptowanym.

Podporządkowanie się normom społecznym, czyli ukrytym alho jasno sprecyzowanym regułom grupy dotyczącym akceptowanych zachowań, wartości i przekonań jej członków. wynika z faktu, że jednostka chce być członkiem danej grupy i czerpać korzyści wynikające z przynależności do niej - w ten sposób ujawnia się normatywny wpływ społeczny. Przykładem obrazującym normatywny wpływ społeczny w sferze żywieniowej jest spożywanie postnej wieczerzy wigilijnej przez osoby deklarujące brak przynależności do grupy wyznawców religii rzy mskokatolickiej. Celebrowanie postnej wieczerzy wigilijnej wyraża akceptację obyczajów, a nic normy religijnej. W myśl teorii wpływu społecznego to dostosowanie się zależy od siły. bezpośredniości i liczby innych osób w grupie. Im grupa jest dla jednostki bardziej ważna i im częściej się z nią spotyka, tym bardziej prawdopodobne jest. że jednostka będzie się podporządkowywać oddziaływaniom tej grupy. Jako przykład można wskazać wpływ grupy rówieśniczej na kształtowanie zachowań jednostki, czego konsekwencją są różne mody w środowisku szkolnym.

 

Podobne prace

Do góry