Ocena brak

Informacje o polityce wyznaniowej ważniejszych państw (konkordaty) – ogólna charakterystyka

Autor /Abbon Dodano /30.04.2012

 

Umowa międzynar. zawierana między państwem a Kościołem rzymskokatol., regulująca sytuację prawną Kościoła w danym państwie.

Po I wojnie światowej k. został zawarty 1925. Zapewniał on Kościołowi rzymskokatol. w Polsce korzystne warunki działalności i rozwoju. W 1945 Tymczasowy Rząd Jedności Nar. uznał, że k. przestał obowiązywać z powodu jego naruszenia przez Stolicę Apostolską w czasie II wojny światowej. 28 VII 1993 rząd pol. podpisał nowy k.

W dyskusji nad jego ratyfikacją podnoszono zróżnicowane wątpliwości i zarzuty natury prawnej i polit., podzielane przez ugrupowania lewicowe w Sejmie. Po wyborach parlamentarnych 1997 prawicowa większość Sejmu wyraziła zgodę na jego ratyfikację, która nastąpiła 23 II 1998.

Francja (1801, za rządów Napoleona)

Bawaria (1817)

Prusy (1821)

Hiszpania (1851, 1953 - za rządów generała Franco) Hiszpania Franco – spojenie religii z państwem, faszyści byli jednym z ugrupowań powiązanych z Franco, państwo katolickie, stąd po Vaticanum II się rozrzedzało, zbliżenie do prawicowej socjaldemokracji,

Austria (1855)

Polska (1925, 28 lipca 1993)

Rumunia (1927)

Czechosłowacja (1928)

Włochy (1929 - za rządów Musoliniego, 1984; K. Dostaje odszkodowanie za zabranie Państwa Kościelnego,

Niemcy (1933, za rządów Hitlera)

Litwa (1934)

Do góry