Ocena brak

Informacje bieżące i pytania w sprawach bieżących

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Informacje bieżące oraz pytania w sprawach bieżących stanowią przedmiot obrad na posiedzeniach Sejmu. Punkt porządku dziennego pytań w sprawach bieżących obejmuje 11 pytań. Prawo złożenia wniosku o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez członka Rady Ministrów informacji bieżącej, przysługuje klubowi oraz grupie co najmniej 15 posłów.

Przedmiot wniosku o udzielenie informacji bieżącej ma dotyczyć spraw o zasadniczym charakterze i odnosić się do problemów związanych z polityką państwa. Wnioski te mogą być składane w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu do godziny 21. W sprawie przedstawionej informacji przeprowadza się dyskusję. Wystąpienia posłów nie mogą trwać więcej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos ma: przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciele Rady Ministrów. Pytania w sprawach bieżących zadawane są ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośredniej ustnej odpowiedzi.

Podobne prace

Do góry