Ocena brak

INFORMACJA I KOMUNIKOWANIE

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Komunikacja = procesy porozumiewania się i wymiany informacji.

Rola komunikacji w zarządzaniu:

 • umożliwia kierownikowi kontakty z podwładnymi, z przełożonymi, klientami, dostawcami,...

 • informacyjna – przekazywanie wiadomości podwładnym o ich zadaniach i pozyskiwanie od nich informacji

 • decyzyjna – przekazywanie wiadomości o podjętych postanowieniach i problemach p., służy też do zbierania, segregowania i przetwarzania informacji na potrzeby decyzji

(ma ogromny wpływ na wyniki ekonomiczne p., kształtuje atmosferę w pracy, obraz p. w otoczeniu i kontakty z nim)

Cechy informacji: (odnoszące się do poziomu operacyjnego, gdzie decyzje są krótkookresowe, a informacje pochodzą gł. z p.)

 • aktualność – powinna być dostarczona wtedy, kiedy można ją najlepiej wykorzystać

 • dokładność – zaprezentowana w postaci umożliwiającej jej użyteczne wykorzystanie

 • pełność – wszechstronnie opisuje stan faktyczny

 • zwięzłość

 • specjalizacja i szczegółowość informacji

Cechy informacji dla szczebla naczelnego – informacje zew., ogólne i różnorodne, dotyczące przyszłości, o małej aktualności i częstotliwości wykorzystania.

Stąd potrzeby informacyjne poszczególnych szczebli kierowniczych są odmienne i występuje konieczność przygotowania odmiennych informacji dla tych różnych szczebli.

Im większa liczba pośrednich szczebli, przez które musi przejść informacja, tym większe prawdopodobieństwo jej zniekształcenia.

W praktyce spotyka się „ubarwianie” informacji (szczególnie tych idących w górę) oraz blokowanie przesłania informacji w dół struktury w celu osiągnięcia osobistych profitów.

 

Wobec konieczności segregowania i interpretowania informacji,

wprowadza się systemy informowania kierownictwa (SIK), które:

 • dostarczają informacji planistycznych (danych do analiz i planowania),

 • kontrolują osiągnięte rezultaty

 • są pomocą w wyszukiwaniu problemów i w podejmowaniu decyzji

Przy wprowadzaniu ich w życie należy uwzględnić ich: opłacalność, dostępność, jasność, przejrzystość (zrozumiałość), użyteczność, elastyczność, możliwość łączenia go z innymi opracowaniami.

Podobne prace

Do góry