Ocena brak

Inflacja czysta

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011

Charakterystyka

Czysta inflacja ma miejsce, gdy ceny dóbr, usług i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.


Zjawisko inflacji występuje w warunkach, w których ilość pieniędzy jakie znajdują się w obiegu rośnie w szybszym tempie, aniżeli wartość towarów oraz usług, które są oferowane na rynku. Skutkiem tego jest wzrost poziomu cen i spadek wartości pieniądza w tym samym czasie.


Niekorzystny efekt tego jest taki, iż wzrasta wartość nominalna dochodu społeczeństwa, ale równocześnie spada jego wartość realna, co przejawia się w spadku siły nabywczej pieniądza.


Przypadek czystej inflacji ma nie tylko znaczenie bycia możliwością teoretyczną. Ujęcie wzrostu cen dóbr, usług i czynników produkcji w jednakowym tempie jest przede wszystkim wykorzystywane w tworzonych analizach finansowych przedsiębiorstwa. Owe zastosowanie praktyczne zjawiska czystej inflacji jest często spotykane w ocenach projektów dużych inwestycji


Autor: Agata Micherda
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry