Ocena brak

Inflacja a bezrobocie

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Podstawowym celem polityki gospodarczej państwa powinno być pełne zatrudnienie a z drugiej strony stabilizacja cen. Doświadczenie gospodarcze pokazuje jednak iż jednocześnie cele te trudno osiągnąć. Cele te są bowiem względem siebie konkurencyjne. W literaturze pisze się wprost o tzw. wymienności pomiędzy stopą wzrostu cen (stopą inflacji) a stopą bezrobocia. Jeżeli państwo np. pragnie zlikwidować bezrobocie musi zwiększyć wydatki (z budżetu państwa) musi złagodzić restrykcje finansowe ułatwić dostęp do taniego pieniądza i w ten sposób skłaniać do inwestowania pozwalającego stworzyć nowe miejsca pracy. Działania te napędzają inflacje. Chcąc z kolei ograniczyć inflację państwo musi: zwiększyć dyscypliny wydatków budżetowych, wprowadzić restrykcyjną politykę pieniężną, ograniczać ilość pieniądza w gospodarce. Te posunięcia prowadzą do recesji gospodarczej i do wzrostu bezrobocia typu koniunkturalnego. Zależność między stopą inflacji i stopą bezrobocia pierwszy zaobserwował i uogólnił PHILIPS. Uogólnienie to określone jest w ekonomii jako krzywa Philipsa.

wykres

 

 

 

 

Z ogólnego kształtu krzywej Philips’a wynika że przesunięcie z punktu A do B może powodować pewien spadek bezrobocia ale tylko za cenę silniejszego wzrostu inflacji. Natomiast przesunięcie z punktu A do C oznaczałoby pełne zredukowanie inflacji, ale pociągnęłoby za sobą wzrost bezrobocia. Przedstawiona teoria potwierdzała się do końca lat 60. W latach 70 pojawiły się różne wątpliwości. Stwierdzono bowiem iż zjawisko wymienności nie ma miejsca. Równolegle wzrostowi ulegało bezrobocie i inflacja. Wyjaśniono iż klasyczny kształt krzywej Philips’a odnosi się do inflacji ciągnionej poprzez popyt. Inflacja pchana przez koszty występująca szczególnie w latach 70 i spowodowana dynamicznym wzrostem cen ropy naftowej powodowała przesunięcie krzywej Philips’a na prawo od początku układu współrzędnych w kierunku punktu D. Ilustruje on zarówno wyższą stopę inflacji jaki i wzrost stopy bezrobocia w porównaniu z punktem A.

Podobne prace

Do góry