Ocena brak

Infamia i turpitudo. Actiones famosae

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Infamia umniejszenie czci obywatelskiej pociągające za sobą pewne ograniczenia w zdolności prawnej. U. XII T. – świadek uroczystej czynności prawnej następnie odmawiający zaświadczenia o tej czynności stawał się intestabilis (nie mógł być świadkiem, ani korzystać ze świadków przy innej czynności prawnej).

Pretor wymieniał w edykcie kategorie osób z ograniczoną zdolnością procesową (bycia zastępcą procesowym) w związku z czynami przez nie popełnionymi.

Rodzaje infamii:

  • infamia bezpośrednia infamia immediata, popełnienie czynu „automatycznie” skutkowało umniejszeniem czci (np. bigamia, podwójne zaręczyny, czyn powodujący wydalenie z wojska).

  • infamia pośrednia infamia mediata – dopiero wydanie wyroku za czyn haniebny pociągało za sobą umniejszenie czci.

Główne skutki infamii: utrata ius suffragii i iuris honorum, zakaz zawarcia małżeństwa z wolno urodzonym, ograniczenie zdolności procesowej.

Turpitudo – umniejszenie czci (bez osobnego orzeczenia) np. osób wykonujących zawody uznane za niezaszczytne. W prawie klasycznym turpitudo opierało się na opinii społecznej i uznaniu sędziego; pociągało za sobą ograniczenia zdolności prawnej.

W prawie justyniańskim upośledzenia wynikające z infamii i turpitudo zależały od uznania sędziego, a ograniczenia bądź zostały zniesione (małżeństwo z ingenui – wolno urodzonym ), bądź straciły znaczenie (utrata ius suffragii)

Actiones famosae – skargi infamujące– skargi pociągające za sobą (w razie zasądzenia) infamię – niektóre wyroki karne, skargi z deliktu (kradzież, rabunek, zniewaga, podstęp), skargi z kontraktów (quasi kontraktów) jeżeli szczególnie nadużyto zaufania (przeciw opiekunowi, depozytariuszowi, wspólnikowi).

Podobne prace

Do góry