Ocena brak

INDYWIDUALNE I GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Podejmowanie decyzji ma związek z wzajemnymi stosunkami między kierownikami i podwładnymi oraz z wpływem podwładnych na decyzje kierownicze. Decyzje może podjąć jednorazowo kierownik grupy pracowniczej lub kolektywnie cała grupa. Chodzi o to, żeby były one sprawne, racjonalne i żeby umożliwiały takie same działanie. Podejmowane decyzje powinny być korzystne ekonomicznie i społecznie. Ekonomicznie – chodzi nie tylko o to aby wysiłek pracownika dał jak największy efekt, ale także żeby go osiągnąć jak najmniejszym nakładem wysiłku.

Wielkiej wagi nabiera sposób podejmowania decyzji i postawiona w nim teza, że uczestnictwo podwładnych w tym procesie przyczynia się do zapobiegania lub likwidowania konfliktów międzyludzkich.. W odniesieniu do kadry kierowniczej konieczne jest zwiększenie udziału w podejmowaniu decyzji kierowników niższych szczebli, a także przekazywanie uprawnień do decydowania w pewnych sprawach na możliwie najniższy szczebel zarządzania i kierowania.

Korzyści : dla zakładu pracy – podniesienie wydajności i jakości pracy, wyzwolenie inicjatywy czy twórczości pracowników, ujawnienie ich zdolności, dobra atmosfera pracy, ograniczenie konfliktów.

Dla kierownictwa- wzmocnienie jego prestiżu i autorytetu w oczach zwierzchników i podwładnych, łatwiejsze kierowanie zespołem, większa pewność co do słuszności podejmowanych decyzji, lepsze ponanie podwładnych, pozyskanie ich zaufania, lepsze wyniki pracy zespołu.

Dla podwładnych – to zadowolenie z pracy, świadomośc posiadania odpowiedniej pozycji zawodowej, wykazanie się inicjatywą, zaspokojenie aspiracji.

Podobne prace

Do góry