Ocena brak

Indywidualizacja i uspołecznienie w procesie kształcenia

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Uspołecznienie – dokonuje się w szkole pod wpływem ogółu działań zmierzających do uczynienia z ucznia – przy współpracy z rodziną – pełnowartościowej istoty społecznej, poprzez danie mu szans zdobycia takiej wiedzy o świecie i takich kwalifikacji ogólnych i zawodowych, jak również takich systemów wartości i takiego stopnia rozwoju osobowości, aby mógł się stać pełnowartościowym człowiekiem społeczeństwa, a zarazem w tym społeczeństwie realizować swoje indywidualne cele życiowe.

Indywidualizacjaszkoła tradycyjna nastawiona jest na traktowanie ucznia jako jednostki izolowanej od innych członków zbiorowości. Tej izolacji sprzyja cały system motywowania go do pracy, obciążania indywidualnymi zadaniami, kontroli i oceny a także współpracy z domem.

Podobne prace

Do góry