Ocena brak

Indeks zyskowności (dochodowości) (PI)

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Indeks zyskowności (dochodowości) odzwierciedla względną dochodowość projektu. Umożliwia udzielenie odpowiedzi o wielkość zysku jaką przyniesie każda jednostka środków zainwestowanych w projekt inwestycyjny. Formalnie wskaźnik PI można zapisać jako relację wartości bieżącej korzyści do wartości bieżącej kosztów dyskontowanych wg kosztu kapitału Projekt może być przyjęty jeżeli wartość bieżącą korzyści przekracza wartość bieżącą kosztów, czyli PI > 1,0.

Podobne prace

Do góry