Ocena brak

Incremental scales - Skale progresji

Autor /Yulia Dodano /21.04.2011

 

Pomimo powszechnego przechodzenia do systemów wiążących płace z

performance

ciągle niektóre zachodnie organizacje, głównie w sektorze publicznym, stosują tzw. skale progresji. Są to struktury płacowe składające się z szeregu dyskretnych punktów, na poziomie których ustalone mogą być płace indywidualnych pracowników.

W systemach tego typu zostaje ustalony dla każdego stanowiska lub też kategorii, minimalny oraz maksymalny poziom płac oraz szereg punktów pośrednich.

Płaca pracownika ustalana jest na poziomie jednego z tych punktów, a następnie co roku, przy kolejnej rewizji płac, przesuwa się do następnego punktu. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy uznaje się, że pracownik pracował poniżej przyjętych standardów, jego płaca zostaje zamrożona na dotychczasowym poziomie przez rok lub kilka lat.

I przeciwnie, kiedy pracownik pracował wyjątkowo dobrze, może, co zdarza się bardzo rzadko, otrzymać dodatkową podwyżkę i przesunąć się o dwa poziomy jednego roku.

Podobne prace

Do góry