Ocena brak

In ius vocatio

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

W procesie formułkowym było to wezwanie pozwanego przez powoda do stawiennictwa przed pretorem.

W myśl Ustawy XII Tablic powód miał prawo , w przypadku odmowy stawiennictwa pozwanego, doprowadzić go siłą w ramach prawnie dozwolonej pomocy własnej.

Podobne prace

Do góry