Ocena brak

Implozja autorytaryzmu (Czechosłowacja, NRD)

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Implozja (słownik języka polskiego)-gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego spowodowane ciśnieniem powietrza z zewnątrz

W tym znaczeniu jeden z rodzajów tranzycji w państwach Europy śr-wsch. Polegająca na przekazaniu władzy przez elity komunistyczne siłom opozycji lub jak w przypadku NRD innemu państwu, przy słabości dotychczasowych rządów. Ich zgoda na pokojowe przekazanie władzy często bywa poprzedzona masowymi manifestacjami protestu.

Tranzycja wg tego modelu miała miejsce w Czechosłowacji i NRD. Obydwa państwa wykazywały podobieństwo sytuacji wewnętrznej- charakter systemu autorytarnego, zintegrowanie wokół sukcesu gospodarczego, wyższe niż w pozostałych państwach bloku warunki ekonomiczne. Przed 1989 nie miały tam miejsca próby liberalizacji syst.polit. Na charakter systemu nie wpłynęło nawet otwarcie ZSRR na reformy.

Symboliczny początek przemian to upadek muru berlińskiego 9.11.1989. 12.09.1990 ZSRR, USA, Wielka Brytania, RFN i NRD podpisują traktat, który stał się wstępem do formalnego zjednoczenia Niemiec (potwierdzenie charakteru granic, uregulowanie spraw militarnych oraz formalne wygaśnięcie uprawnień 4 mocarstw do całości Niemiec). Ostateczne zjednoczenie następuje 3.10.1990. NRD przejmuje w całości dorobek instytucjonalny RFN.

17.11.1989 w większych miastach Czechoslowacji pod wpływem NRD i Polski wybuchają strajki brutalnie tłumione przez opozycje. Dwa dni później powstaje ruch społeczny Forum Obywatelskie, jak reprezentant sil opozycyjnych (Vaclav Havel na czele). Podobnie na Słowacji powstaje Społeczeństwo przeciw przemocy. 25.11.1989 Komunistyczna Partia Czechosłowacji ustępuje i władzę przejmują reformatorskie skrzydła z K. Urbankiem na czele. Zniesiona konstytucyjną zasadę kierowniczej roli KPC. W wyniku krótkotrwałych rozmów okrągłego stołu (26-30.11.1989) powstaje federacyjny rząd koalicyjny, na czele z premierem z KPC- M.Calfy. 30.12.1989- V. Havel prezydentem a A.Dubczek przewodniczącym federacyjnego parlamentu. Później anulowano mandaty KPC a na ich miejsce wprowadzono przedstawiciele opozycji. W czerwcu 1990 pierwsze rywalizacyjne wybory.

Podobne prace

Do góry