Ocena brak

Imperializm - WOJNA ROSYJSKO - JAPOŃSKA (1904 - 1905)

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

¨ Pierwsze ogniwo "Trójprzymierza" stanowiła rosyjsko - francuska konwencja wojskowa z 1892r. Kolejne to układ francusko - angielski z 1904r. "Entente cordiale". Najtrudniejsze do stworzenia było trzecie ogniwo Trójprzymierza: układ angielsko - rosyjski, na przeszkodzie któremu stanęła ostra rywalizacja obu mocarstw w Azji. Dopiero po klęsce Rosji w wojnie z Japonią, która odwróciła zainteresowania cara od spraw Azji na Bałkany, mogło dojść 31 sierpnia 1907r. do podpisania układów rosyjsko - brytyjskich.

¨ Zagrożona przez Niemcy Anglia, przyszłego sojusznika widziała w Rosji, lecz najpierw zamierzała ograniczyć penetrację caratu na Dalekim Wschodzie - posłużyła się więc Japonią. Mając zapewnione dostawy broni i pożyczki od Anglii - Japonia rozpoczęła wojnę.

¨ Przyczyny wojny: rywalizacja mocarstw imperialistycznych o rynek chiński. Rosja posiadała wydzierżawiony od Chin - Płw. Ziaotung z twierdzą morską Port Artur, zbudowała w Płn. Mandżurii linię kolejowa tzw. kolej Wschodniochińską. Spółki rosyjskie inwestowały kapitały w koleje, kopalnie, lasy Mandżurii i Korei. Na tym terytorium dążenia caratu skrzyżowały się z imperializmem japońskim, który chciał tu zwiększyć swoje wpływy. W 1902r. Japonia zawarła układ z Anglią o przyjaźni i pomocy przeciw Rosji, a w 1903r. Japonia wystąpiła do rządu carskiego by uznał on Koreę za japońską i opuścił Mandżurię (ta miała być rosyjską strefą wpływów). Japonia chciała uzyskać w tym regionie koncesje polityczne i gospodarcze Korei i Chin (Mandżuria). Propozycja została odrzucona.

¨ Przebieg wojny: 6 lutego 1904r. Japonia zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją, a 9 lutego 1904r. bez wypowiedzenia wojny flota japońska zaatakowała flotę rosyjską w Port Artur na Ziaotungu, zniszczyła 2 pancerniki i 1 krążownik. 10 lutego zniszczyły rosyjskie okręty w koreańskim porcie Inczhan. Początkowo prowadzono głównie działania na morzu. Sytuacja Rosji była ciężka gdyż dowóz sprzętu możliwy był dzięki jednej kolei. Głównodowodzący Japonii - marszałek Oyoma, Rosji - admirał Aleksiejew a następnie gen. Kuropatkin. W maju 1904r. Japończycy wkroczyli do Korei, od czerwca oblegały Port Artur, wojska rosyjskie po klęsce pod Liagangiem 30 sierpnia wycofały się w głąb Mandżurii. 2 stycznia 1905r. upadł Port Artur, zdobyli go Japończycy. Od 7 do 13 marca była zacięta bitwa pod Mukdenem - Rosjanie ponieśli klęskę: z 293 tys. żołnierzy zginęło 89 tys. W maju 1905r. doszło do klęski floty rosyjskiej pod Curzimą, która zmusiła ostatecznie rząd carski do podjęcia rokowań. Innym ważnym argumentem była rewolucja ludowa w 1905r. i niepokoje w Rosji. Rosja mogła kontynuować walkę, miała duże rezerwy ale sytuacja wewnątrz kraju zmusiła cara do pokoju. W odmiennej sytuacji byli Japończycy, którzy nie posiadali już sił do kontynuowania działań wojennych.

¨ Zakończenie wojny: 8 lipca 1905r. prezydent USA Theodor Roosvelt zaproponował amerykańską mediację, która po kilku miesiącach żmudnych rokowań doprowadziła do zawarcia pokoju w Postsmuth. Traktat uznawał Koreę za Japońską strefę wpływów. Japonia otrzymała Płw. Ziaotung z Port Artur, a także część rosyjskiej wyspy Sochalin, nie ingerowanie Rosji w sprawy Mandżurii. Wojna ta umocniła imperializm japoński (w 1910r. Japonia zajęła Koreę).

Podobne prace

Do góry