Ocena brak

Imperializm - UKŁAD "ENTENTE CARDIALE"

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Anglia (druga ofiara trójprzymierza) musiała zmienić politykę. Była zaniepokojona zbrojeniami Niemiec na morzu, rozbudową kolonii w Afryce i oceanie spokojnym. Król Wlk. Brytanii Edward VII chciał zbliżenia z Francją, a także minister spraw zagranicznych Francji Theophile Delcasse. Po długich przygotowaniach w kwietniu 1904r. podpisany został układ między Wlk. Brytanią a Francja zwany "entente cordiale" - serdeczne porozumienie.

Układ ten likwidował spory w polityce Azji i Afryki a najważniejsza część dawała Wlk. Brytanii wolną rękę w Egipcie a Francji w Maroko, nie wspomniano w układzie o Niemczech, ale był on przeciwko Nim, bowiem chciały one przekształcić Maroko w swoja kolonię. W ten sposób kształtował się w Europie drugi blok państw imperialistycznych Brytanii i Francji oraz dwuporozumienie Francji i Rosji. Dzięki temu ostatniemu układowi Wlk. Brytania zbliżyła się poprzez Francję do Rosji. Ale blok ten powstał dopiero w 1907r.

Podobne prace

Do góry