Ocena brak

Imperializm - POROZUMIENIE ANGLII I ROSJI

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

¨ Ważnym problemem dla Rosji były cieśniny Czarnomorskie, zamknięcie ich przez Turcję sprawiło, że flota czarnomorska nie mogła wziąć udziału w wojnie z Japonią. Poparcie Turcji przez Niemcy utrudniały politykę Rosji. Z drugiej strony Niemcy zagrażają interesom francuskim i angielskim w Afryce, Europie oraz Dalekim i Bliskim Wschodzie.

¨ Z drugiej strony Rosja po klęsce pod Curzimą była tak osłabiona, że przestała być groźnym rywalem dla polityki brytyjskiej w Azji. Dlatego też Anglia, pragnąc wzmocnić obóz Ententy, postanowiła zawrzeć z Rosją układ, analogiczny do tego z 1904r. Porozumienie zostało podpisane 31 sierpnia 1907r. Oba państwa rozwiązały w nim wszystkie sporne kwestie kolonialne. Dopiero po klęsce Rosji w wojnie z Japonią, która odwróciła zainteresowanie Petersburga od spraw azjatyckich na Bałkany. Umowa ta nie miała w sojuszu wojskowego charakteru.

Anglia zrezygnowała z Tybetu, którego ogłoszono krajem neutralnym, Rosja zobowiązała się do ograniczenia swej penetracji w Afganistanie i na utworzenie tam protektoratu brytyjskiego, Persja została podzielona na 3 strefy: rosyjską, angielską i neutralną, która je rozdzielała. Układ ten zakończył proces formowania Trójporozumienia, które stało się w rywalizacji europejskiej przeciwnikiem Trójprzymierza. Pogłębiające się sprzeczności między tymi blokami doprowadziły do I wojny światowej.

Podobne prace

Do góry