Ocena brak

Imperializm - BAŁKANY POD KONIEC XIX w.

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Turcja była przedmiotem szczególnych zabiegów imperialistycznych Wlk. Brytanii, Francji, Rosji i Austro-Węgier. Rosja chciała opanować Stambuł i cieśniny czarnomorskie - poprzez wspieranie ruchów narodowowyzwoleńczych, dostarczanie broni. Z Rosją w tym rejonie rywalizowały Austro-Węgry, które chciały tu umocnić się i zdobyć nowe terytoria. W 1877r. Rosja przystąpiła do wojny i jej wybuch przyspieszyły powstania narodowo wyzwoleńcze w Bośni i Hercegowinie 1875r., w Bułgarii 1876, wojna Serbii i Czarnogóry przeciw Turcji. W sojuszu z Rumunią Rosja zaatakowała Turcję.

Turcja przegrywała, wojska sprzymierzone podchodziły pod Stambuł. 3 marca 1878r. w San Stefano 17km od Stambułu podpisano układ, na mocy którego nastąpiła kapitulacja Turcji. Turcja w nim uznała niepodległość Serbii, Czarnogóry i Rumunii - utworzono państwo bułgarskie i miała zapłacić Rosji olbrzymią kontrybucję. Rosja otrzymała tereny na Kaukazie oraz południową Beraubię. Tymczasem Anglia, Austro-Węgry i Niemcy obawiając się wzmocnienia Rosji na Bałkanach - doprowadziły do kongresu w Berlinie 1878r., gdzie pod naciskiem tych mocarstw Rosja musiała zrezygnować z szeregu zdobyczy.

Podobne prace

Do góry