Ocena brak

IMPARCJALIZM - Krytyka imparcjalizmu

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

  1. zarzuca się mu zbytnią abstrakcyjność

  2. zbyt wąska koncepcja argumentacji

  3. odrzuca się przekonanie, że dla prawomocności praw i polityki konieczny jest namysł wolny od przymusu i relacji siły

  4. większa wartość wg krytyków ma refleksja nad charakterem i jego znaczeniem w warunkach nieidealnych

  5. życie polityczne przebiega w warunkach nie do pogodzenia, właściwy jest mu także stan niedostatku i ograniczony poziom altruizmu, brak porozumienia w kwestiach moralnych, z którym musimy nauczyć się żyć; konflikty (marksizm)-> zasada bezstronności nie potrafi wskazać sposobu rozwiązywania konfliktów moralnych.

  6. Gutmann i Thompson -> zasada wzajemności -> obywatele mają dążyć do takiego rozumowania, które jest obustronnie uzasadnione i zakłada obustronne dostosowanie, wzajemny szacunek obywateli względem siebie (uczestnicy mają być nasienie otwarci i przyjmować, że obie strony sporu podchodzą do zagadnienia z powagą)-> stanowisko to Gutmann i Thompson nazywają „ekonomiką konfliktu moralnego” (unikanie napięcia, rozumowanie polegające na względnie niewielkim zakresie odrzucenia stanowiska przeciwnika).

  7. Krytyka demokracji deliberatywnej – James Tully- grupy dominujące przywykłe do własnych sposobów rozumowania, chętnie przedstawiają je jako „kanoniczne, powszechne i jedynie rozumne”-> brak wzajemnego zrozumienia i dostosowania.

  8. Koncepcja imparcjalistyczna promuje jeden tylko sposób myślenia (rozumowania), skazuje inne głosy na odrzucenie i stłumienie jako słabe, oparte na nieporozumieniu i irracjonalne; Tully propaguje różnorodność dróg rozumowania, powinność wysłuchania drugiej strony, można się od niej wiele nauczyć.

  9. Young – dostrzega w ideale bezstronności pogoń za fikcją, wynikłą z błędnego założenia, że ludzie mogą przezwyciężyć swoje szczególne położenie, oddając się namysłowi. W rzeczywistości jesteśmy istotami w pewnym położeniu i nie możemy się odeń oderwać w pełni, by osiągnąć beznamiętny i bezosobowy punkt widzenia. Promuje on inkluzyjność, różnorodność w życiu publicznym.

Podobne prace

Do góry