Ocena brak

IMPARCJALIZM

Autor /Edi Dodano /13.06.2011

Namysł inspirowany zasadą bezstronności (wykraczanie poza interes własny oraz otwartość na wszelkie punkty widzenia i uwzględnienie ich w dochodzeniu do decyzji); decyzje polityczne są bezstronne, jeśli da się ich bronić wobec wszystkich znacząco dotkniętych nimi grup i partii jako równoprawnych uczestników debaty politycznej. Zadowalający proces namysłu musi badać stawiane tezy w kontekście wszelkich liczących się w danych sprawach poglądów i interesów i poglądów, zapewniając w ten sposób potrzebną inkluzyjność i strzegąc się stronniczości.

Rozumowanie z punktu widzenia innych – społeczny punkt widzenia, bezstronny, moralny punkt widzenia, takie punkty widzenia, które mają szansę być podzielane powszechnie. Testowanie punktów widzenia, zasad i różnych form ich uzasadnień, testowanie to uruchamia proces rozumnej gotowości do odrzucania; dialog otwarty na nowe wyzwania i pytania. Antycypacja porozumienia.

Podobne prace

Do góry