Ocena brak

Immunitet poselski

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Immunitet stanowi jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych.

Rozumiany jako wykluczenie bądź ograniczenie odpowiedzialności deputowanego za naruszenie prawa pełni 2 podstawowe funkcje:

  1. ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowania im swobody wykonywania mandatu,

  2. ochrony niezależności i autonomii parlamentu.

Instytucja immunitetu nie może być natomiast traktowana jako przywilej zapewniający posłowi bezkarność.

Prawo konstytucyjne zapewnia 2 postacie immunitetu:

1. materialny – tzn wyłączenie karalności określonych czynów. Ma charakter bezwzględny (niewzruszalny), bo nie ma żadnej procedury, w której możliwe byłoby jego uchylenie.

Za działania objęte immunitetem materialnym poseł odpowiada wyłącznie przed sejmem (tzw odpowiedzialność regulaminowa). Ma również charakter trwały, bo działa także po wygaśnięciu mandatu.

2. formalny - tzn ograniczenie dopuszczalności, ściganie za czyny będące – wg materialnego prawa karnego – przestępstwem lub innym czynem karnym (co oznacza wyłączenie ze zwykłego toku procedury karnej). Istotą immunitetu formalnego jest wyłączenie możliwości prowadzenia postępowania karnego przeciwko posłowi. Ma charakter nietrwały – wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu. Ma charakter względny, tzn może zostać uchylony.

Dwie formy uchylenia immunitetu:

  • wyrażenie zgody przez zainteresowanego posła

  • uchylenie na mocy uchwały Sejmu.

Podobne prace

Do góry