Ocena brak

IMMUNITET KONSULARNY A IMMUNITET DYPLOMATYCZNY

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Immunitet konsularny jest nieco węższy niż immunitet dyplomatyczny. Podstawowe różnice:

  • immunitet nienaruszalności korespondencji nie rozciąga się na prywatne dokumenty i korespondencję konsula

  • nietykalność osobista i immunitet jurysdykcyjny są nieco ograniczone: funkcjonariusz konsularny może być aresztowany i poddany więzieniu zapobiegawczemu tylko w przypadku popełnienia ciężkiej zbrodni

  • członkowie placówki konsularnej w przeciwieństwie do przedstawicieli dyplomatycznych mogą być wzywani przez sądy miejscowe w charakterze świadka

  • immunitet celny konsulów jest częściowo ograniczony

Podobne prace

Do góry