Ocena brak

Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu i relacje między nimi

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

Czynniki wzrostu gospodarczego:

Ilościowe czynniki wzrostu to czynniki wywołujące wzrost krótkookresowy. Polega to na tym, że wzrost wywołuje ilościowa zmiana występująca w zatrudnieniu, wielkości kapitału lub ziemi. Zwiększenie tych składników powoduje wzrost GNP, jednak do momentu pełnego nasycenia (maksymalnego zatrudnienia, itp.), co uniemożliwia dalszy wzrost.

Jakościowe czynniki wzrostu (wywołują wzrost długookresowy) to czynniki, które nawet przy maksymalnym nasyceniu czynników umożliwiają wzrost przez wzrost efektywności czynników wytwórczych (np. zwiększenie wydajności pracy).

Relacje między czynnikami produkcji:

1. komplementarne – wyprodukowanie danego dobra wymaga zestawu zasobów, z których nie można żadnego zastąpić innym:

a) komplementarność ilościowa – zgodność pod względem proporcji składników,

b) komplementarność jakościowa – zgodność pod względem jakości.

2. substytucyjne – gdy jedno dobro można zastąpić innym:

a) substytucyjność ilościowa – zastępowalność w proporcjach,

b) substytucyjność jakościowa – zastępowalność w zakresie jakości, czyli cech użytkowych.

Podobne prace

Do góry