Ocena brak

Ilościowa teoria pieniądza

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Teoria wg której wartość pieniądza i poziom cen towarów są funkcja ilościową pieniądza. Teorię tą sformułował profesor uniwersytetu Yale – Irving Fisher (ilość pieniądza dostępnego w gospodarce ma bezpośredni wpływa na ogólny poziom cen).

MV = PT

M – ilość pieniądza

V – szybkość krążenia pieniądza w gospodarce

P – ogólny poziom cen

T – całkowita liczba transakcji w gospodarce.

W XX wieku ekonomista Irving Fisher przedstawił udoskonalona formę tzw. ilościowejteorii pieniądza, pokazującą, iż ilość pieniądza w obiegu (M) pomnożona przez szybkość jego obiegu (U) równa się poziomowi wskaźnika poziomu cen (P) pomnożonemu przez realny produkt narodowy brutto. M * U = P * T.

Współczesna teoria przyjmuje, że zarówno (U) jaki (T) mogą ulegać zmianom, ale w sposób stały i dający się przewidzieć.. mianowicie (U) może ulegać zmianie pod wpływem stopy procentowej, ponieważ przy wysokiej stopie staramy się zmniejszyć nasz portfel gotówkowy, co w krótkim czasie zwiększa szybkość obiegu pieniądza.

Milton Friedma – przekształcił i doskonalił teorię ilościową pieniądza:

- rozszerzył definicję pieniądza, jako tymczasowego pomieszczenia siły nabywczej

- uznał, że ludzie chcą trzymać odpowiednią ilość pieniądza przez określony czas.

- Potraktował popyt na pieniądz jako część portfela aktywów, składającego się z aktywów finansowych i fizycznych.

J.M. Keynes oraz M. Kacecki - traktują pieniądz jako towar, na który istnieje określony popyt i podaż. Pieniądz stanowi współzależną część całej gospodarki i w żadnym wypadku zmiany w jego popycie i podaży nie mogą być neutralne dla całej gospodarki. Może być wykorzystywany jako narzędzie polityki gospodarczej.

Podobne prace

Do góry