Ocena brak

ILLUSTRIOUS - okręt

Autor /gargamel Dodano /24.02.2011

Lotniskowiec brytyjski zbudowany w maju 1940 r. Był pierwszym okrętem, w którym konstruktorzy zdecydowali się ograniczyć miejsce dla samolotów, w zamian wzmac­niając pancerz i uzbrojenie artyleryj­skie. W grudniu 1940 r. rozpoczął służbę drugi lotniskowiec tego ty­pu - Fonnidable, a wkrótce potem Yictorious. Wszystkie miały za­mknięte, silnie opancerzone hanga­ry, wyposażone w system wentyla­cyjny usuwający spalmy. Dopiero czwarty okręt, Indomitable, miał większe hangary; miejsce na nie uzyskano kosztem zmniejszenia burtowego pancerza. lllustrious w sierpniu 1940 r. rozpo­czął służbę bojową na Morzu Śród­ziemnym, gdzie zwalczał żeglugę włoską. W listopadzie jego samolo­ty dokonały nalotu na włoską bazę w *Tarencie i uszkodziły trzy pan­cerniki, z których Conte di Cavour został bezpowrotnie wyeliminowa­ny ze służby. 10 stycznia 1941 r. lot­niskowiec zaatakowało 50 samolo­tów bombowych *Junkers Ju 87, które trafiły go sześcioma bombami o wadze 250 i 500 kg.

Zginęło 83 lu­dzi, 60 odniosło ciężkie rany, a 40 lekkie; spłonęły wszystkie samoloty *$wordfish. Gruby pancerz i do­skonały system przeciwpożarowy uchroniły okręt przed zatopieniem, zdołał on dotrzeć do portu na Mal­cie. 23 stycznia 1941 r. wyruszył do stoczni w Norfolk w Stanach Zjed­noczonych, gdzie przeszedł grun­towny remont. Wrócił do służby w grudniu 1941 r. i w marcu 1942 r. wspierał lądowanie aliantów na *Madagaskarze. 5-7 maja 1942 r. jego samoloty osłaniały desant na Diego Suarez. We wrześniu 1943 r. brał udział w osłonie operacji desantowej na Salerno.

W styczniu 1944 r. prze­szedł na Daleki Wschód i dołączył do Floty Pacyfiku; uczestniczył w ataku na Sumatrę, Jawę, Formozę (Tajwan) i *Okinawę. W kwietniu 1945 r. w pobliżu Okinawy został trafiony przez samolot *kamikaze, który spowodował duże uszko­dzenia. Lotniskowiec musiał powró­cić do Wielkiej Brytanii w celu dokonania napraw. W 1956 r. od­dany na złom.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (1940 r.)

wyporność 23 000 l długość 226,7 m

szerokość 29,1 m

zanurzenie 7,3 m

prędkość 31 węzłów

16 dział uniwersalnych (DP) kal. 114 mm

48 dział przeciwlotniczych kal. 40 mm

8 dział przeciwlotniczych kal. 20 mm

36-57 samolotów

Podobne prace

Do góry