Ocena brak

III. Kierunki rozwoju portów morskich jako centrów logistycznych

Autor /alien Dodano /16.08.2005

III. Kierunki rozwoju portów morskich jako centrów logistycznych.
3.1 Porty Morskie jako miejsce lokalizacji centrów logistycznych
Porty morskie jak cała gospodarka morska zmieniają się zgodnie ze zmianami zachodzącymi w gospodarce światowej, co wynika z międzynarodowego charaktery porty morskiego jako węzła transportowego. Współczesne porty morskie stanowią rozległe przestrzennie obiekty infrastruktury transportowej, na bazie których powstają i rozwijają się różnorodne formy aktywności produkcyjnej, prowadzonej zazwyczaj przez liczne podmioty gospodarcze. Rola portów morskich, jak również miejsce, jakie porty te zajmują w procesie obsługi ładunków i pasażerów zmieniły swój wizerunek wraz z wszechobecnym procesem integracji wszelkich zagadnień związanych z transportem. Wynika to z faktu iż porty morskie nie stanowią wyizolowanych samotnie funkcjonujących fragmentów infrastruktury morskiej, wręcz przeciwnie – stanowią ogniwa w lądowo-morskich łańcuchach transportu, których rola w tym łańcuchu uwarunkowana jest wyborem przez dostawców danego punktu jako miejsca docelowego. Pozycja portu morskiego w łańcuchu transportowym kształtowana jest zazwyczaj przez dwa parametry:
• czas, który odnosząc się do szybkości obsługi w porcie morskim określa wymagania jakościowe łańcuch transportowego wobec danego partu morskiego, przestrzegając zasady mówiącej o ty m, że jakościowe aspekty transportu (niezawodność, terminowość, częstotliwość, regularność itd.) są elementami szacowania czasu.
• koszt, wynikający z kryterium działania portu morskiego w łańcuchu lądowo morskim, jakim jest minimalizacja kosztów obsługi transportowej ładunku.

Tabela 1 Funkcjonowanie portów morskich w systemach logistycznych
Stan aktualny Stan ubiegły
Zmiany w podejściu do zarządzania logistycznego w portach, docenienie korzyści płynących z rozwiązań logistycznych Niska ranga logistyki w zarządzaniu portem morskim
Zmiana rynku usługodawcy na rynek usługobiorcy, spowodowana przewagą podarzy na rynku usług portowych Rynek usługodawcy, wynikający z przewagi popytu na rynku usług portowych
Konieczność stosowania zysku jako miernika oceny świadczonego zakresu usług, konieczność świadczenia i rozwijania innych rodzajów działalności Optymistyczne nastawienie wobec wielkości sprzedaży
Silna i rosnąca konkurencja Brak (ograniczona) konkurencja
Systemowe podejście do analizy usług transportowych Indywidualny dla poszczególnych portów sposób analizy usług transportowych
Deficyt informacji wynikający z niedoboru informacji i czas jej pozyskiwania Wykorzystywania kompleksowych systemów informacji
Ograniczona oferta świadczonych usług Dywersyfikacja i zróżnicowanie oferty świadczonych usług
Źródło: 1 www.portalmorski.pl/referaty/2005/07.

Podobne prace

Do góry