Ocena brak

II Wojna Światowa - Najważniejsze daty

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

29.IX.39 podział Europy między H i S

30.IX.39 utworzenie rządu.Sikorskie w F

X.39 utworzenie przez H. Franka GG

XII.39 wykreślenie ZSRR z Ligi

wio40 akcja A-B

V.40 uderzenie na Benelux i Francję

VI.40 powstanie Vichy

VII.40 powołanie SOE

VIII.40 bitwa o Anglię

XI.40-V.41 wojna na Bałkanach

III.41 lend-lease act, pomoc USA

wio41 plan ataku Niemiec na ZSRR,

VI.41 atak Niemiec aż do Leningradu

VI-XI.41 pokonywanie Niemiec

VII.41 układ Sikorski-Majski (Ryga)

14.VIII.41 wojsko w ZSRR, Anders

18.VIII.41 Karta Atlantycka USA, Anglia+ZSRR -Osi

X-XII.41 bitwa o Moskwę (wins Rosja)

kon41 wprowadzenie Generalplan Ost

XII.41 Pearl Harbor

XII.41 zrzucenie Grupy Inicjatywnej

I.42 utworzenie PPR Grupy nicjatywna Nowotko

II.42 zmiana ZWZ na AK

wio42 PPR tworzy GL

VIII.42 ewakuacja armii do Iranu

lat42-43 bitwa pod Stalingr. (wins Rosja)

II.43 w Moskwie ZPP

SZP gen. M.Karasiewicz-Tokarzewski

ZWZ gen. Sosnkowski

ZWZ(aH) gen.S.Grot Rowecki

ZWZ(aS) M.K-T

AK po śmierci Grota-Bór Komorowski

IV.43 odkrycie Katynia

IV.43 zerwanie przez Stalina stosunków

IV.43 wkroczenie N. do getta w W-wie

V.43 powstanie 1. Dyw. Im.TK. Berlinga

VII.43 kapitulacja Włoch

VII.43 Kursk, pogrom Niemców

X.43 bitwa pod Lenino

XI.43 Teheran

XII.43 socjaliści tworzą KRN-Bierut

43-44 rozwój partyzantki AK

43/44 powstaje AL. (kom) od KRN

I.44 Rada Jedności Narodowej (dem)

II.44. rozpoczęcie akcji Burza

V.44 bitwa o Monte Cassino (Andersa)

VI.44. utworzenie 2. Frontu we Francji

VII.44 połączenie AL.+ AP w ZSRR =WP.

VII.44 zamach na Hitlera

20.VII.44 utworzono PKWN, manifest

1.VIII.44 dzień Powstania Warszawskiego

31.XII.44 KRN powołuje Rząd Tym. RP O-M

XII.44 akcja N. W Ardenach

I.45 powstanie w Getcie Warszawskim

I,II 45 ostatnie działania AK, wejście AC

II.45 Jałta

IV.45 operacja berlińska

IV.45 aresztowanie i śmierć 16

21.IV.45 Osóbka-M i Stalin podpisują układ o przyjaźni

8.V.45 kapitulacja Niemiec

Podobne prace

Do góry