Ocena brak

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Układy międzynarodowe dotyczące flot wojennych w okresie międzywojennym

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Pierwszą międzynarodową konferencją morską była Konferencja Wa-szyngtońska zakończona w lutym 1922 r. Udział w tym zjeździe wzięło pięć państw zwycięskiej koalicji z I WŚ to znaczy: Wielka Brytania, Sta-ny Zjednoczone, Japonia, Francja i Włochy. Na konferencji tej ustalono proporcje flot, za której podstawę przyjęto tonaż pancerników. Proporcje wyglądały następująco: 5 : 5 : 3 : 1,67 : 1,67 (w kolejności podanej wy-żej). Pancerniki miały mieć wyporność do 35 000 ton i kaliber artylerii do 406 mm, a lotniskowce wyporność do 27 000 ton i kaliber dział do 203 mm. Krążowniki potraktowano nieco po macoszemu, bo określono ich tonaż maksymalny na 10 000 ton i kaliber dział na 203 mm. Konferencja w Waszyngtonie zabroniła też budowania nowych pancerników do 1936 r.

Następną konferencją była konferencja w Londynie w roku 1930. Jej głównym tematem była sprawa okrętów lżejszych, tj. krążowników (cięż-kich i lekkich) oraz niszczycieli i okrętów podwodnych. W latach 1937-38 odbyła się jeszcze jedna konferencja w Londynie, ale nie wywarła ona jednak żadnego wpływu na stan flot mocarstw światowych, gdyż nie uczestniczyła w niej Japonia i Niemcy, którym w 1935 roku pozwolono posiadać flotę równą 35% floty brytyjskiej i które w kwietniu 1939 ze-rwały to porozumienie oraz ogłosiły nieograniczoną rozbudowę Kriegs- marine.

Podobne prace

Do góry