Ocena brak

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Plany USA

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Społeczeństwo amerykańskie nie było skłonne do prowadzenia wojny, zarówno w Europie jak i na Pacyfiku. Flota amerykańska, mimo że pla-sowała się na drugim miejscu zaraz po Royal Navy, nie była przygotowa-na do działań na rozległych obszarach Pacyfiku. Admiralicja wciąż uzna-wała okręty liniowe (większość z nich pamiętała jeszcze I WW i dawno nie była modernizowana) za trzon floty, posiadane lotniskowce - choć w miarę nowoczesne - wyposażone były w samoloty, których osiągi znacz-nie odbiegały od osiągów japońskich maszyn. Flota amerykańska nie po-siadała ściśle sprecyzowanych planów obrony lub ataku, a jedynym zało-żeniem było niedopuszczenie nieprzyjaciela do kontynentu.

Podobne prace

Do góry