Ocena brak

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Japoński Blitzkrieg

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Po zneutralizowaniu znacznej części floty amerykańskiej Japonia po-siadła na Pacyfiku całkowitą przewagę. Rozpoczęło się rozszerzanie ze-wnętrznego pasa obronnego. Na pierwszy ogień poszedł maleńki atol Wa-ke, następnie nieco większa wyspa Guam - obie te wyspy miały kluczowe znaczenie w komunikacji lotniczej na linii Hawaje - Filipiny. W połowie grudnia Japończycy wylądowali na nieobsadzonych przez Amerykanów wysepkach koralowych: Makin i Tarawa.

Następnym celem japońskiego ataku stały się Filipiny. W między-czasie został sformowany prowizoryczny zespół amerykański składający się z CA "Houston", CL "Marblehead", CL "Boise" oraz 13 niszczycie-li. Pierwszy atak został przepuszczony na wyspę Luzon 8 grudnia. Wyspę tę, po zlikwidowaniu obrony powietrznej Amerykanów, Japończycy wkrótce zajęli. W lutym gen. Mac Arthur został ewakuowany i objął do-wództwo na SW Pacyfiku. Filipiny broniły się do kwietnia 1942 roku, a skalista wysepka Corregidor do 5 maja.

Kolejnym celem Japonii był Singapur. Ta potężna forteca została za-jęta 15 lutego 1942 atakiem od strony lądu, gdyż jej potężne działa bro-niły dostępu wyłącznie od strony morza.

Japończycy parli naprzód. Birma została zajęta przez siły japońskie. Wkrótce jej los podzieliły bronione przez Australijczyków Rabaul (Arch. Bismarcka) i Kavieng (Nowa Irlandia), które stały się jednymi z najpo-tężniejszych baz cesarskiej marynarki. Na początku lutego Japończycy zajęli porty Lae i Salamua na Nowej Gwinei. 15 stycznia '42 roku w celu zatrzymania ofensywy japońskiej, której trzon został skierowany w kie-runku roponośnych terenów wyspy Borneo, powołano wspólne dowódz-two sił sprzymierzonych ABDA (Amer., Bryt., Duth, Austr.). Flota sprzymierzonych liczyła 2 CA ("Houston", "Exeter"), 7CL, 23 DD, 40 okrętów podwodnych. Siły te przez ponad 3 miesiące próbowały zatrzy-mać serie desantów przeprowadzanych w tym czasie przez Japończyków, lecz różnice w wyszkoleniu i brak wspólnego języka, a także przewaga liczebna wroga doprowadziły do tego, że żadna z akcji podejmowanych przez zespół ABDA nie odniosła sukcesu. W końcu to, co pozostało z ABDA, zgrupowano w jeden zespół pod dowództwem kntr-adm. Doorma-na i wysłano przeciw dostrzeżonemu zespołowi japońskiemu zmierzają-cemu w kierunku Jawy.

Podobne prace

Do góry