Ocena brak

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - I 1943 - VI 1944

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

18 kwietnia o samolocie wiozącym Yamamoto na inspekcję od-działów na Wyspach Salomona dowiedział się wywiad USA i wysłano 16 Lightingów. Zestrzelono samolot, w którym leciał Yamamoto wraz ze swym sztabem. Jego następcą został adm. Koga.

W okresie styczeń - czerwiec '43 Amerykanie przygotowują ofen-sywę. 30 czerwca lądowanie na Nowej Georgii. Kontynuacja działań na Nowej Gwinei. Na środkowym Pacyfiku postanowiono uderzyć na Wyspy Gilberta. Do zajęcia Wysp Gilberta wyznaczono 5 flotę, w której skład wchodził m.in. TF 50 : 11 CV, 6 BB (nowych), 6 CA, CL, 21 DD oraz TF 51: 7 BB (starych), 8 CVE, 8 CA, CL. Jedną z najzacieklej bronionych wysp była Tarawa, na której walki były jednymi z najkrwawszych w ca-łej wojnie.

Atak na Wyspy Marschalla: główny atak na atol Kuadżalejn (sty-czeń '44) potem na Eniwetok (luty '44). Garnizony japońskie na pozo-stałych wyspach pozostawione własnemu losowi były odcięte od zaopa-trzenia. Równolegle postępowała ofensywa na południu kierowana przez gen. Mac Arthura (Nowa Brytania).

Podobne prace

Do góry