Ocena brak

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Bitwa na Morzu Koralowym

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Na początku maja Japończycy zaczęli atak na Wyspy Salomona. Ja-ko odpowiedź Amerykanie wysłali flotę z lotniskowcami "Yorktown" i "Lexington". 6 maja dostrzeżono japońska armadę inwazyjną kierującą się na Port Moresby. Fletcher ustawił swoje lotniskowce tak, aby samo-loty mogły zaatakować przepływającą flotę. 7 maja dostrzeżono CVL "Shoho" i natychmiast wysłano do ataku samoloty, które w pierwszym nalocie zatopiły cel (zatopienie "Neosho" i "Sims" "lotniskowiec i krą-żownik").

Wieczorem 7 maja Japończycy chcieli lądować na amerykań-skich lotniskowcach i stracili 10 maszyn. Dostrzeżono 2 lotniskowce ja-pońskie w odległości 40 mil, lecz zła pogoda uniemożliwiła atak. 8 maja zlokalizowano 2 lotniskowce japońskie ("Shokaku", "Zuikaku"). Amery-kanie wysłali samoloty do ataku. W tym samym mniej więcej czasie z ja-pońskich lotniskowców startowały samoloty do ataku na Amerykanów. Amerykanie stracili "Lexingtona", a "Yorktown" został uszkodzony. Ja-pończycy musieli wycofać z linii oba lotniskowce: "Shokaku" dla doko-nania napraw, a "Zuikaku" dla uzupełnienia samolotów. Zwycięstwo od-nieśli Amerykanie zapobiegając inwazji na Port Moresby.

Podobne prace

Do góry