Ocena brak

II Rzeczpospolita – daty

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Odrodzenie państwa polskiego (1918-1919)

Lokalne ośrodki

3.III.1918- rokowania brzeskie

12.IX.1917- Rada Regencyjna Lubomirski, premier rządu- Kucharzewski)

19.X.1918- Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (Lodzin)

28.X.1918- Polska Komisja Likwidacyjna (W.Witos)- Małopolska

6/7.X.1918- Tymczasowy Rząd Polski (I. Daszyński)

14.XI.1918- Naczelna Rada Ludowa Księstwa Poznańskiego (Korfanty)

6.XI.1918- Rada Delegatów Chłopskich

5.XI.1918- Rada Delegatów Robotniczych

X.1918- we Lwowie, Tymczasowa Komisja Rządząca

3.XI.1918- premier Świeżyński zainicjował powstanie Rządu Narodowego

16.XII.1918- SDKPiL+PPSLewica=KPRP(Luksemburg)

Powstanie centralnego rządu polskiego w Warszawie

7.XI.1918- powstaje rząd Daszyńskiego

10.XI.1918- Piłsudski powraca z więzienia w Magdeburgu do Warszawy

11.XI.1918- Rada Regencyjna przekazuje jemu władzę nad wojskiem

14.X.1918- Piłsudski zostaje Tymczasowym Naczelnikiem Państwa

18.XI.1918- odmowa z zachodu na rząd Daszyńskiego

18.XI.1918- Piłsudski powołuje rząd Moraczewskiego-

21.XI.1918- manifest rządu o socjalistycznym charakterze

28.XI.1918- planowano wybory parlamentarne na 26.I.1919

27.XII.1918- Paderewski przyjeżdża do Polski, rozmowy z Piłsudskim

14.I.1919- delegacja do Wersalu w sprawie Polski

16.I.1919- Paderewski zostaje premierem rządu

Walki o granice państwa polskiego (1918-1922)

Ustalenie granicy polsko-niemieckiej

a. powstanie Wielkopolskie

14.XI.1918- władzę zwierzchnią stanowi Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu (Korfanty, Adamski, Poszfiński)

26.XII.1918- Paderewski przybywa do Poznania- chciał wywołać powstanie

27.XII.1918- wybuchają walki uliczne- powstanie, walki na prowincjach- Gniezno, Jarocin, Strzelno

7.I.1919- Niemcy przyhamowali działania powstańcze

15.I.1919- gen. Dowbor-Muśnicki (NDK) przybywa do Poznania, przejmuje dowodzenie; łączy Polaków w wojsko

16.II.1919- interwencja Wersalu, zaprzestano walk;

16.II.1919- rozejm polsko-niemiecki w Trewirze, określenie linii demarkacyjnej

28.VI.1919- obszar Wlk. Należy do Polski

b. plebiscyt na Górnym Śląsku

28.VI.1919-przygotowania do plebiscytów

17.VIII.1919- I powstanie śląskie

19.VIII- reakcja Polaków na decyzję Wersalu, skarga Niemców do Ligi Narodów

20.VIII.1920- II powstanie śląskie

20.III.1921- plebiscyt na Górnym Śląsku; Polska-480 tys., Niemcy-700 tys.; do Polski przyłączono 4 powiaty -Rybnik, Pszczyna, Katowice, Tarnogóra

2.V.1921- III powstanie śląskie, Korfanty komendantem cywilnym, Mieżyński komendantem wojskowym, walka na górze św. Anny

5.VII.1921- rozejm

12.X.1921- do Polski 6 powiatów (Lubiniec i Świętochłowice)

c. plebiscyt na Warmii i Mazurach

11.VII.1920- plebiscyt-przygotowania- 10 powiatów; 97.9% za Prusami

12.VIII.1920- Rada Ligi Narodów zatwierdza wyniki

d. sytuacja Polaków w Niemczech

30.XI.1920- Olsztyn- Związek Polaków w Prusach Wschodnich (Osiński)

27.VIII.1922- Berlin- Związek Polaków w Niemczech (Sierakowski)

31.XII- oba związki łączą się

Ustalenie granicy polsko-radzieckiej

14.II.1919- walki Polaków z ZSRR

19.IV.1919- Piłsudski przeprowadza ofensywę na Litwie (ofensywa wileńska)

21.IV.1919- Piłsudski wszedł do Wilna

22.IV- odezwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego

27.VII.1919- pokojowa rada w Paryżu- granica polsko-litewska

15.VIII.1919- powstanie antylitewskie w Sejnach

XII.1919- stała granica na Bugu (linia Curzona), Pił. Nie godzi się

5.I.1920- armia czerwona wkroczyła do Wilna

X.1920- Polacy zajęli Wilno i ziemię Wileńską, interwencja Ligi Narodów; wydzielenie Środkowej Litwy

III.1922- gen Żeligowski dokonał agresji na Litwę Śr.- do Polski

Wiosna 1920- Semen Petlura chciał oddzielnego państwa

21.IV.1920- Petlura- niepodległe- Ukraińska Republika Ludowa

24.IV.1920- Pił. z Petlurą układ wojskowy

25.IV.1920- ofensywa kijowska rozpoczęta przez Polaków na Ukrainę- zajęli Kijów

7.V.1920- defilada w Kijowie

10.VI.1920- kontrofensywa radziecka- gen Budionny (Ukr.), gen Duchaczewski na Białorusi

12-25.VIII.1920- bitwa pod Warszawą

15.VIII- cud nad Wisłą

18.X.1920- rozejm w Mińsku

18.III.1921- rozejm w Rydze (ustalenie granic, obie strony zrzekają się roszczeń, Rosja płaci odszkodowanie)

problem Śląska Cieszyńskiego i Zaolzia w stosunkach z Czechami

5.XI.1918- uzgodnienie między Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego i Narodni Vybor podziału

Śląska; powstaje Czechosłowacja- Benesz minister spraw zagranicznych

23.I.1919- Czesi wchodzą na Śląsk- zajmują Spisz i Orawę; pod Skoczkowem bitwa- gen. F. Latinik

30.I.1919- zakończono działania wojenne

3.II.1919- podpisanie umowy granicznej między Dmowskim a Beneszem

12.II.1919- przygotowania do plebiscytu

IX.1919- Rada Najwyższa Sprzymierzonych miała przeprowadzić plebiscyt- nie doszło

10.VII.1920- Rada Ambasadorów przyznała Czechosłowacji większą cz. Śląska Ciesz.

10.VII.1920- konferencja w Spa- Grabski godzi się na warunki

28.VII.1920- warunki podziału granicy

Rzeczpospolita Polska 1919-1926

Wybory sejmowe 1919

26.I.1919- wybory demokratyczne; Obóz Belwederski, Związek Ludowo-Narodowy (Dmowski), PSLP (Witos), PSLW (Rataj), bojkot komunistów; nowy rząd- Paderewski premierem, Piłsudski Naczelnikiem

9.II.1919-msza święta, poświęcenie Parlamentu

10.II.1919- pierwsze posiedzenie sejmu i senatu, Piłsudski dostaje absolutorium, Rataj marszałek Sejmu, Trąmpczyński- senatu

12.II.1919- misja aliancka

uchwalenie małej konstytucji

20.II.1919- Mała Konstytucja(władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza)

reforma rolna

10.VII.1919- opracowana przez Moraczewskiego ustawa rolna (180 h, reszta na fundusz ziem, 300-400 w zaborze pruskim)

rządy parlamentarne w Polsce (1921-1923)

a. uchwalenie zasadniczej konstytucji państwa

17.III.1921- konstytucja marcowa (chroniła własność prywatną, powszechna oświata, pomoc socjalna, wolność i swoboda, katolicyzm, prezydent państwa wybierany przez Zgromadzenie Narodowe-7lat)

b. wybory

5.XI.1922- OB. Przegrywa,68%-frekfencja

c. wybory prezydenckie

9.XII.1922- startowało 3 kandydatów- Narutowicz- (PSLW i OB.), Wojciechowski (PSLP), Zamoyski (ZLN)

10.XII.1922- zaprzysiężenie

16.XII- morderstwo prezydenta przez Niewiadomskiego

20.XII.1922- Wojciechowski prezydentem

d. Chjeno-Piast

17.V.1923- centroprawica (ZLN+PSLP+CHD)- pakt Lanckoroński- Chjeno-Piast

20.V.1923- rząd z premierem Sikorskim poddaje się do dymisji, Witos premierem

kryzys w Polce- 1923-1926

1923-inflacja pieniądza, wojna celna z Niemcami, budujemy port w Gdyni (1922), rosną ceny

wiosna 1924- Grabski- reforma walutowa- złoty polski

1924- kryzys w rolnictwie

10.II.1925- konkordat z kościołem

1925- druga reforma rolna (700 h jeśli są maszyny, 180- jeśli nie); pogłębienie inflacji złotówki

rządy Sanacji w Polsce (1926-1930)

zamach majowy (12-14.V.1926)-strajki, kryzys, Pił. intensywnie występuje w mediach, odmowa dymisji Chjeno-Piastu

10.V.1926- rzekomy zamach bombowy w Sulejówku

12.V.1926- wojska Piłsudskiego z Rembrantowa idą pod Warszawę , Wojciechowski próbuje bezskutecznie zatrzymać

13.V-marszałek sejmu próbuje zatrzymać

14.V- koniec walk, prezydent i premier (Witos) poddają się do dymisji

1.VI.1926- Izby Parlamentu wybrały Mościckiego prezydentem

polityka sanacji

2.VIII.1926- Pił. składa wniosek o zmiany w konstytucji, zostaje generalnym inspektorem sił zbrojnych i naczelnym wodzem; lustracja kadry wojskowej i administracji

Jesień 1926- spotkania z klasami społecznymi

26/27.IX.1926- Europa Zachodnia popiera Piłsudskiego

2.X- Pił. premierem rządu, wychodzimy z kryzysu, cenzura, delegalizacja ruchów robotniczych, ograniczenie praw i swobód

wybory parlamentarne 1928

4.XII.1926- Dmowski zakłada OWP (Obóz Wielkiej Polski)- program nacjonalizmu, totalitaryzm

1927(8)- Pił zakłada BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem)

4.III.1928- wybory do Sejmu

11.III.1928- do senatu; premierem rządu Bartel, marszałkiem Daszyński (PPS), Pił. ministrem do spraw wojskowych

wybory brzeskie 1930

14.IX.1929- Centrolew (PPS, NPR, SCh, ChD, PSLP, PSLW, OWP), Dmowski liderem razem z Witosem; odebranie sanacji praw

29.VI.1930- pierwszy kongres Centrolewu

25.VIII.1930- Piłsudski premierem rządu, zmusił Mościckiego do rozwiązania rządu

29.VIII.1930- rozwiązanie rządu

16.XI- wybory do sejmu

23.XI- do senatu; wygrywa BBWR- frekwencja 75%

9/10.IX.1930- nagonka na Centrolew, wywożono do Brześcia

dyktatura sanacyjna w Polsce 1930-1935

kryzys gospodarczy na świecie 29/33

X.1929- krach akcji w Stanach

Rządy dyktatury sanacyjnej

1931-procesy brzeskie, emigracja polityczna Centrolewu, partie chłopskie łączą się w stronnictwo Ludowe (PSLP+PSLW)

1932-33- ustawa o stowarzyszeniach (zmiany w statusie), ustawa o zgromadzeniach i zebraniach (delegalizacja resztek partii)

1933- ustawa o samorządzie

V.1933-przedłużóna kadencja prezydenta Mościckiego

1933-rozwiązanie OWP

1934-w Berezie Kartuskim budowany jest obóz koncentracyjny dla więźniów politycznych

ustawa konstytucyjna-1935

23.IV.1935- konstytucja RP (ograniczenie sejmu i senatu, zwiększenie uprawnień premiera i prezydenta, cenzus majątkowy

kryzys sanacji

12.V.1935- śmierć Piłsudskiego

1936-marszałkiem zostaje Rydz- Śmigły, spór o prezydenturę (Mościcki i Sławek); BBWR rozbija się na "zamek"(Mościcki) i "GISZ"(Rydz-Śmigły)

Faszyzacja Polski (1936-1939)

Zbliżenie sanacji do endencji

1934-powstaje ONR>ONR-ABC i ONRFalanga (Piasecki) (Rydz-Śmigły), powstaje Obóz Zjednoczenia Narodowego (luty)

8.IX.1935-wybory parlamentarne- 46%

X.1935-BBWR rozpada się

15.V.1936-rząd Rydza-Śmigłego

11.XI.1936-Rydz-Śmigły marszałkiem sejmu

walka z faszyzmem

1935-kongres Międzynarodówki Komunistycznej w Moskwie, bronią się przed faszyzmem

1936-37- rozruchy uliczne

1932-J. Beck prowadzi politykę proniemiecką i równowagi

1938-Stalin wezwał KPP i oskarżył o popieranie sanacji i faszyzmu, partia zostaje rozwiązana- Dymitrow bronił. Kryzys ruchów komunistycznych i robotniczych

Polska przed agresja Hitlera

25.VII.1934- polsko-radziecki pakt o nieagresji (3lata)

5.V.1934-przedłużony na 4lata

26.I.1934-polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji

5.XI.1937-deklaracja o zagwarantowaniu praw mniejszościom narodowym

30.IX.1939-Beck zażądał przyłączenie Zaolzia

X.1938- Robbentrop wezwał Lipskiego (oddanie Gdańska, zgoda na oddanie terytorium koło Tczewa, przystąpienie do paktu antykominternowskiego), Beck odrzuca postulaty

III.1939- ponowne żądania Niemców- odmowa Polski

IV.1939-Anglia i Francja udzielają Polsce bezpieczeństwa, to pozwala zerwać pakt o nieagresji

Wiosna 1939- działa 5 kolumna, propaganda Niemców

22.VIII.1939-Hitler ma plan napaści na Polskę (Fallweise)

26.VIII.1939-termin ataku

25.VIII.1939-w Wa-wie Anglia i Polska podpisują układ o wzajemnej pomocy

30.VIII.1939- ponowne żądania

31.VIII.1939- w Gliwicach operacja Himmler -napaść na radio

1.IX.1939- Hitler atakuje Polskę

Do góry