Ocena brak

IESU CORONA VIRGINUM

Autor /Matylda Dodano /24.10.2012

Hymn z modlitw wspólnych
o świętych dziewicach; w BR umieszczony był w laudesach
i nieszporach, w LH tylko w nieszporach (I 1152, II
1620, III 1486, IV 1470); do LG nie został wprowadzony z
powodu archaicznego ujęcia tematu wielbienia Jezusa przez
dziewice; przypisywany Ambrożemu zamieszczony był m.in.
w brewiarzu paryskim (1653) i Brevlarlum Gothicum (1775);
tekst znajduje się w PL (17,1121) i w AH (II 78, L 20);

tłumaczony
był w zbiorach: Karyłowski 253, Gładysz 292, J.
Piwowarczyk Hymny brewiarza rzymskiego (Pz 1958, 225), a
z incipitem Jezu, Korono dziewic zamieszczono go w Liturgicznej
modlitwie dnia (opracował S. Kaźmierczak, Pz 1972,
537). Hymn wysławia Jezusa jako Oblubieńca dziewic, otoczonego
przez nie w niebie i wielbionego ich miłością.

 

Chev 9507, 9508; G.M. Dreves. Aurelius Ambrosius, „der Vater des Kirchengesanges", Fr 1893, 122, 140; G. Bardy, Catholicisme I 414; O. Faller, ECat 1 998; Liber hymnarius, Solesmes 1983 . 310; Lentini 281.

Podobne prace

Do góry