Ocena brak

IEPER

Autor /Matylda Dodano /23.10.2012

Franc. Ypres, miasto i bpstwo tytuł, w zach. Belgii
(prow. Flandria Zach.).

Bpstwo w I. powstało 1559 (z diec. Thérouanne) jako sufr.
Mechelen (franc. Malines); za pierwszego bpa M. Balduiniego
(Rythovius) miasto splądrowali kalwini, a 1578-84 przeszło
ono pod ich zarząd; bp P. Simonius (1584-1605) był autorem
wielu pism polem, przeciw protestantom, a bp C. Jansen
(1635-38) zapoczątkował —» jansenizm;

1801 zostało zniesione
bpstwo L, którego terytorium (67 parafii w 9 dekanatach)
przyłączono do diec. —> Brugia; do zabytków sztuki sakr. w
I. należą kościoły: St. Pierre (1073-XII w.), St. Jacques
(XIII-XIV w.), got. kolegiata St. Martin (XIII-XVI w.).

 

Gams 251-252; H. Pauwels, A. Moerman, EUA II 502-503; B. Janssens
de Bisthoven, LThK X 1293-1294: AnPont 1992.

Do góry