Ocena brak

IDZI z VITERBO, Antoniani Aegidius OESA kard.

Autor /Matylda Dodano /23.10.2012

ur. 1469 w Viterbo, zm. 12 XII 1532 w Rzymie, działacz
kośc, filozof, teolog, filolog.

Do zakonu wstąpił 1488; studia filoz.-teol. odbywał w klasztorach
swego zakonu (Padwie, Florencji, Rzymie), pogłębiając
je przez kontakty z arystotelikami D. Gavardim i A.
Nifo oraz neoplatonikiem M. Ficino; dzięki głębokiej wiedzy
filoz. i teol., znajomości języków (także wsch.) i przykładnemu
życiu, wezwany przez władze zak. do Rzymu, pełnił odpowiedzialne
funkcje, m.in. poselstwa dyplomatyczne na
dworach: weneckim, neapolitańskim, austr. (1515) i hiszp.
(1518);

będąc 1505-18 generałem zak., zabiegał o karność i
wykształcenie zakonników oraz uzyskał od pap. Juliusza II
zatwierdzenie konstytucji zak. (1508); należał do reformistycznej
grupy duchowieństwa, czemu dał wyraz w mowie (3 V
1512) inaugurującej Sobór Later. V (J. Hardouin Conciliorum
collectio regia maxima, P 1675, IX 1576), w której (niezależnie
od M. Lutra) zapowiedział program wewnętrznej reformy
Kościoła; 1517 pap. Leon X mianował go kardynałem,
1523 tytuł, patriarchą (obrządku łac.) Konstantynopola i
bpem Viterbo, a także administratorem diec. Castrum in Tuscia
oraz Lanciano;

był doradcą 4 papieży (Juliusza II, Leona
X, Klemensa VI i Hadriána VI). Większość jego dzieł filoz.,
teol., egzeget., filol. (m.in. poezji) i kabalistycznych pozostała w rękopisach (Biblioteka Diec. w Viterbo, Biblioteca Angelica
w Rzymie);

do najbardziej cenionych (m.in. przez L.
Pastora) należy Historia viginti saeculorum per totidem psalmos
conscripta; Commentarium in I librum sententiarum ad
mentem Platonis częściowo opublikowano w: E. Massa L'anima
e l'uomo in Egidio da Viterbo. Testi umanistici inediti sul
„De anima" (Pd 1951, 37-137) oraz / fondamenti metafisici
dalla „dignitas hominis" e testi inediti Egidio da Viterbo (To
1954); część listów wydano jako Epistolae selectae (E. Martène
Veterum scriptorum et monumentorum [...] amplissima
collectio, P 1724, III 1232-1268).

 

A. Palmieri, DThC VI 1365-1371; D.A. Perini, Bibliographia augustiniána cum nous bibliographicis, Fi 1929, 177-186; G. Signorelli, // cardinale Egidio da Viterbo, agostiniano, umanista e riformatore, Fi 1929; A. Goliardi, // cardinale Egidio da Viterbo (1469-1532), BolStA 9(1932) 81-88; F.X. Martin, The Problem of Giles of Viterbo. A Historiographical Survey, Auga 9(1959) 357-379. 10(1960) 43-60; tenże, NCE VI 485-486; A. Tognolo, EF II 755; H. Pfeiffer, Zur Ikonographie von Raffaels Disputa. Egidio da Viterbo und die christlich-platonische Konzeption der Stanza della Segnatura, R 1975.

Podobne prace

Do góry