Ocena brak

Ideologia socjaldemokratyczna i chadecka

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Socjaldemokratyczna (socjalistyczna):

Kształtuje się w II poł. XIX w. w okresie drugiej międzyanrodówki - powstaje z rewizjonizmu. Autorem rewizjonizmu jest Bernstein.

Założenia: partie mają b.duże wpływy np. SPD w Niemczech, Socjaldemokracja w Polsce; opowiada się za ewolucyjnymi zmianami z kapitalizmu w socjalizm, chcą dobrobytu, wolności, pokoju, odrzucają dyktaturę ploretariatu i rewolucji, partie grupują ludzi pracy, wszyscy powinni mieć równe szanse bez wzgl. na majątek, uspołecznienie środków produkcji kluczowych gałęzi przemysłu, domagają się równości ludzi, chcą niwelować różnice przez politykę socjalną, nie zwalczają państwa kapitalistycznego, chcą sprawiedliwego podziału bogactw, tolerancji, swobód obywatelskich, zwolennicy państwa demokratycznego, uznają własność prywatnąpolityka interwencjonizmu, wartości chcrześcijańskie, krytykują gospodarkę komunistyczną.

Ideologia chdecka:

Opiera się na encyklikach papieskich i dokumentach II Soboru Watykańskiego, ważną rolę w rozwoju odegrał personalizm (człowiek w centrum zainteresowania).

Założenia: wiara w Boga, człowiek jest widziany przez pryzmat życia doczesnego i pozagrobowego, zasady moralne nie mogą być dowolnie ustalane, godność osoby ludzkiej, walka o prawa człowieka, solidarność, odpowiedzialność, praca, pluralizm, społeczeństwo w duchu solidaryzmu, współdziałania, opowiadają się za demokracją, demokracja lokalna, własność prywatna zapewnia godziwy byt, dopuszczają ingerencję państwa w gospodarkę, gospodarka - praca ludzka, godziwe warunki rozwoju dla człowieka od instytucji, należy dbać o stronę duchową człowieka nie tylko materialną (rozwój duchowy przez wartości chrześcijańskie), są przeciw rewolucji, za zmianami ewolucyjnymi.

Podobne prace

Do góry