Ocena brak

Identyfikacja pryncypiów człowieka

Autor /merlin Dodano /19.04.2011

Człowiek posiada ciało. Ciało jest materialne, zmienne. Materia jest nieokreślona, dopiero forma nadaje jej konkretną aktualizację. Materia I jest możnością, jest zasadą zmienności ciała ludzkiego.

Materia II to ciało ludzkie, to konkretne które widzimy, że się zmienia. Forma decyduje, że człowiek jest tożsamy przez całe jego życie do śmierci mimo zachodzących zmian.

Akt - forma sprawia, że materia jest określona i może być aktem. Sprawia to, że o danym bycie możemy powiedzieć, że jest człowiekiem. Jest zasadą z życia. Ona decyduje o istotnych fizycznych procesach zachodzących w człowieku (jedzenie, rozmnażanie). Forma jest przypisana do określonego bytu, może ożywić jedno konkretne ciało. Jest aktem materii I. Forma sprawia, że człowiek jest wyposażony w poznanie i dążenie intelektualne. Formy nie można zmienić, ponieważ stanowi ona o człowieczeństwie.

Można zmienić materię II (dziś głupi, jutro mądry).

Możność intelektualna – podstawa zmian intelektualnych.

Możność materialna – podstawa zmian materialnych.

Akt istnienia – człowiek jest określony jako istniejący i posiada określoną treść (istotę).

Kim jest człowiek? Jest to pytanie ujęte w kategorii przyczynowości.

  • materia I – możność materialna, przyczyna zmienności człowieka, stanowi podstawę ludzkiego ciała czyli materię II,

  • forma – człowiek pozostaje sobą, jako dusza ożywia ciało i wraz z możnością intelektualną jest podstawą poznania i dążenia intelektualnego,

  • akt istnienia – przyczyna tego, że człowiek istnieje.

Do góry