Ocena brak

Idealizm prawniczy w pojmowaniu oddziaływania konstytucji

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Konstrukcja konstytucji jest wyrazem abstrakcyjnych idei (np. do konstytucji wprowadzono art. odnośnie gospodarstwa rolnego); dzięki takim elementom wiele konstytucji jest obszernych, nawet liczących ok. 1000 artykułów. Gdy komisje kodyfikacyjne są złożone z osób niewykształconych wtedy konstytucje są obszerne. Natomiast, gdy z osób z dużą wiedzą odnośnie państwa – konstytucje są zwięzłe, odnoszące się do konkretnych pojęć.

Konstytucja powinna być aklasowa – czyli powinna leżeć w interesie wszystkich obywateli, a nie konkretnych grup czy podmiotów. Jest ona wyrazem rzeczywistego ustroju. Dzięki temu można wyróżnić konstytucję formalną i materialną.

Konstytucja powinna posiadać cechy woluntarystyczne (przekonanie że jest siłą samoistnie kształtującą ustrój).

Podobne prace

Do góry