Ocena brak

Ideał św.Ascety w „Legendzie o św. Aleksym”

Autor /Czeslaw123 Dodano /05.05.2011

Celem literaturu średniowiecza było pouczenie, wychowanie tworzenie odpowiednich postaw moralnych stąd częstym motywem jest afirmacja dobra i potępienie zła. Litaratura śradniowieczna utworzyła dwa wzorce osobowe : świętego i idealnego rycerza.

Pierwszy z nich był kreowany w utworach hagiograficznych tzn żywotach świętych. ” Legęda o św. ...” której wersja staropolska jest oparta prawdopodobnie na wzorze Włoskim lub Francuskim, prezentuje wzór świętego. Treścią jej są dzieje bogatedo rzymskiego księcia który bezpośrednio po ślubie opuścił żonę i dom rodzinny, wyrzekł się majątku (rozdał go ubogim i Kościołowi) oraz radości życia. Żył z jałmużny, czas spędzał na modlitwie, umartwiał się.

Poprzez postawę ascezy chciał osiągnąć świętość i zbawienie. W życiu Aleksego pojawiają się typowe dla hagiografi cudowne zjawiska. W momęcie śmierci świętego pojawiają się cudowności bowiem dzwony w całym Rzymie same dzwonią. Nad ciałem Aleksego mają miejse cudowne uzdrowienia. W postawie Aleksego są wyekspowane wszystkie cechy typowe dla ascety a więc ubóstwo umartwienia modlitwa o uwielbienie Boga skromnośc i pokora oraz wyrzeczenie się wszystiego co ziemskie. Aleksy swoje życie podporządkowuje śraedniowiecznym hasłom „Ora et labora „ -(módl się i pracuj) oraz „Memento mori” (pamiętaj o śmierci ).

Podobne prace

Do góry