Ocena brak

Idea supremacji Konstytucji w Stanach Zjednoczonych

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Supremacja - zwierzchnictwo, panowanie, hegemonia, przewaga, wyższość.

Konstytucja amerykańska była pierwszą konstytucją pisaną w sensie formalnym. Nie tyle sam fakt zewnętrzny spisania konstytucji w formie jednej ustawy był nowością, ile szczególny charakter nadany ustawie Konstytucyjnej.

Ustawa ta jako konstytucja różniła się od wszystkich innych ustaw tym, że była normą nadrzędną. Ta nadrzędność wyraża się w następujący sposób :

  • wszystkie ustawy zarówno ogólne , federalne, jak i konstytucyjne poszczególnych stanów muszą być zgodne z konstytucją federalną.

  • Konstytucji nie można zmienić tak, jak inne ustawy zwykłe większością głosów lecz przewidziano specjalne postępowanie utrudniające tzw. rewizje czyli nowelizację konstytucji.

Podobne prace

Do góry