Ocena brak

Idea bezdomności w utworach S.Żeromskiego

Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011

Tytuł powieści „Ludzie bezdomi” ma wielorakie znaczenie dosłowne, przenośne i symboliczne. Dosłownymi bezdomnymi są Judym, Josia, Wiktor, inż. Korzecki. Tomaszi Joasia są samotni żyją z pracy wykonywanej na rzecz innych. Joasia - guwernantka tuła się po różnych dworach. Judym raz pracuje w Warszawie innym razem w Cisach lub też w Zagłębiu. Przenośnymi bezdomnymi są górnicy na Śląsku, fornale z majątku Niewadzkiej, mieszkańcy ulicy Ciepłej i Krochmalnej.

Wszyscy mają swoje domy nie mają jednak ludzkich praw są osamotnieni, skazani na nędzę bez możliwości kształcenia schorowani i umierający. Judym ma wszelkie szanse na karierę zawodową. Jest wykształcony, zdolny, może być lekarzem bogatych może mieć piękne mieszkanie i dorodne dzieci i żonę.

Rezygnuje z tego, ma wyrzsze cele. Świadomie wybiera samotniść, gwarancje wolności osobistej. Pracując wśród najbiednieszych będzie w tej pracy samotny, nie znajdzie naśladowców, przyjaciół a jedynie pogardę możnych i niezrozumienie ze strony biedaków. Swoją decyzją skazuje Joasię na samotność, niweczy mażenia o życiu u boku ukochanego męża.

Podobne prace

Do góry