Ocena brak

ICAO

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Konwencja chicagowska o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana 7 grudnia 1944r., zobowiązywała państwa do współpracy w celu zapewnienia ujednolicenia przepisów, norm, zasad postępowania i organizacji w odniesieniu do statków powietrznych, personelu, dróg lotniczych i służb pomocniczych we wszelkich przypadkach, w których takie ujednolicenie może ułatwić i ulepszyć żeglugę powietrzną. Powołała ona również do życia ICAO (International Civil Aviation Organization) - Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która została upoważniona do przyjmowania i zmieniania międzynarodowych norm oraz zaleconych metod i zasad postępowania, odnoszących się do:

 • systemów łączności i udogodnień dla żeglugi powietrznej, łącznie ze znakowaniem naziemnym

 • cech charakterystycznych portów lotniczych

 • reguł ruchu lotniczego i metod kontroli ruchu lotniczego

 • wydawania licencji personelowi eksploatacyjnemu i mechanicznemu

 • zdatności statków powietrznych do lotu

 • rejestracji i identyfikacji statków powietrznych

 • gromadzenia i wymiany informacji meteorologicznych

 • ksiąg pokładowych

 • map i planów lotniczych

 • formalności celnych i imigracyjnych

 • statków powietrznych w niebezpieczeństwie i dochodzeń w sprawie wypadków

 • oraz do wszelkich innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, regularnością i sprawnością żeglugi powietrznej

Uchwały Rady ICAO są źródłem międzynarodowego prawa lotniczego - tzw. międzynarodowe normy i zalecone metody postępowania, które zawierają głównie normy o charakterze technicznym, dotyczące lotnictwa cywilnego.

Podobne prace

Do góry