Ocena brak

I wariant systemu prezydenckiego

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Prawdziwym systemem prezydenckim jest amerykański system prezydencki, który opiera się na podziale władz.

Skąd się wziął podział władzy? - sformułował go Montesiusz.

Co przyświecało idei podziału władzy? – chodziło o taki podział władzy, który nie naruszy prawa jednostki.

Istotą tego systemu jest podział władzy, czyli ścisłe sprecyzowanie co do każdej z władz należy (sprecyzowanie kompetencji każdej z tych władz). Ścisłe sprecyzowanie podziału władzy pozwala funkcjonować dobrze systemowi.

Dlaczego prezydencjonalizm amerykański (amerykański system prezydencki) funkcjonuje dobrze?

  1. Jest ścisły podział władzy i ścisłe sprecyzowanie co do każdej z władz należy.

  2. Jest federalizm (jest to państwo federacyjne).

Federacja – jest to podział władzy w poziomie. Federacja jest dwupoziomową suwerennością. Federacja jest odbiciem struktury stanu. Każdy stan ma swój Parlament, sądy od najniższego do najwyższego.

  1. Kultura społeczeństwa jest na wysokim poziomie.

  2. Szanuje się najważniejszy akt prawny (Konstytucję).

  3. To społeczeństwo jest szczególnie szczęśliwym społeczeństwem.

Podobne prace

Do góry