Ocena brak

HYKSOSÓW NAJAZD NA EGIPT ek. 1674--1567 p.n.e.

Autor /oprah Dodano /02.08.2012

Starożytny lud semicki zwany przez Egipcjan Hyksosami (od zwrotu he-kau-chasut, tzn. „władca z obcego kraju"), najechał Egipt w okresie kryzysu dynas­tycznego około 1700 p.n.e. i założył równo­legle panujące dynastie egipskie - piętnastą i szesnastą. W 1674 Hyksosowie obiegli i zdobyli Memfis, w Dolnym Egipcie spra­wowali jednak władzę ze stolicy Hatwarit w delcie Nilu. Egipski historyk piszący w języku greckim, Maneton, pisał o Hyk-sosach opierając się na źródłach już obecnie nie istniejących; nazwał ich migrację „na­jazdem", ale źródła archeologiczne sugerują, że przenikali na teren Egiptu bez walki, dopiero gdy ich liczba wzrosła, zdobyli stolicę Dolnego Egiptu i usunęli panują­cych. Jako władcy cenili pokój; w Górnym Egipcie władzę powierzyli dotychczas rzą­dzącym, którzy byli wyłącznie marionet­kami. Hyksosi zawarli również sojusz z Nu­bią, która niedługo przedtem uzyskała nie­zależność. Za panowania Kamose (zm. 1570), króla XVII dynastii, zaczęli odzys­kiwać władzę rdzenni władcy Egiptu, którzy w 1567 byli już na tyle silni, że zdołali odzyskać Memfis i wypędzić Hyksosów. Egipskich zapisów z tego okresu jest nie­wiele; po 1567 nie spotyka się już żadnej wzmianki o Hyksosach, wydaje się więc, że jako grupa etniczna zniknęli oni całkowicie.

Podobne prace

Do góry