Ocena brak

Hydrosfera

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

HYDROSFERA - wodna powłoka Ziemi.

Całkowita objętość wód na Ziemi - 1 390 000 000 km3

W tym:

- 96,5% - Wszechocean

- 1,7% - wody podziemne

- 1,7% - lądolody i lodowce

- 0,5% - rzeki, jeziora, bagna i biosfera

obieg wody - ustawiczne przemieszczanie się wody przy równoczesnej zmianie jej stanu skupienia.

mały obieg - obieg wody wywołany parowaniem i sublimacją, dyfuzją pary wodnej, jej przenoszeniem wraz z powietrzem etc. wielki obieg - przechodzenie wody krążącej w wodę związaną w litosferze i jej powrót do małego obiegu w procesach metamorfozy i magmatycznych.

retencja wody - czasowe zatrzymanie wody w zlewni, opóźniające jej odpływ.

transpiracja - parowanie z roślin .

infiltracja - wsiąkanie w wodę.

źródło - punktowy wypływ wody na powierzchnię Ziemi.

bilans wodny - zależność wody przybywającej i ubywającej z danego obszaru w danym czasie.

Podział mórz:

- przybrzeżne - oddzielone od oceanu łańcuchem wysp lub półwyspami, np. Beringa, Ochockie, Japońskie

- międzywyspowe - oddzielone od oceanu archipelagami wysp: Jawajskie, Celebes

- śródziemne międzykontynentalne - wyraźnie oddzielone od pełnego oceanu, komunikujące się z nim tylko wąskimi cieśninami i otoczone lądami - Śródziemne, Arktyczne, Karaibskie

- śródziemne wewnątrzkontynentalne - łączące się z oceanem także przez wąskie, ale płytkie cieśniny i położone wewnątrz jednego lądu

- otwarte - szeroko połączone z oceanem, a oddzielone od niego podmorskim progiem - Północne, Arabskie

ŹRÓDŁA:

a) zstępujące:

- warstwowe - powierzchnia ziemi przecina warstwą wodonośną i na granicy z warstwą nieprzepuszczalną tworzy się źródło.

- szczelinowe - powierzchnia ziemi przecina szczelinę, którą wypływa woda.

- rumowisko- woda płynąca w gruzie skalnym wydostaje się na powierzchnię na kontakcie z warstwą nieprzepuszczalną .

b) wstępujące:

- dolinne - tworzą się na skutek wcięcia doliny rzecznej w warstwę wodonośną

- szczelinowe - powierzchnia ziemi przecina szczelinę, której wylot położony jest wyżej jak doprowadzające kanały.

- przelewowe - woda w warstwie przepuszczalnej ułożonej ukośnie, podnosi swój poziom i na kontakcie z warstwą nieprzepuszczalną następuje jej odpływ.

- uskokowe - w wyniku ruchów tektonicznych został przerwany bieg warstwy wodonośnej i wzdłuż lustra uskoku wydostaje się woda.

Podobne prace

Do góry