Ocena brak

Hydroliza, elektrochemia

Autor /Bernard Dodano /21.09.2011

Kwasy

Kat: H

An:bztl: niemet

z reszty kw

tl: tlen gaz z H2O

Zasady

Kat: a) H z H2O

(jeżeli metal z cząst

zasady przed H)

b) Met (jeżeli za H)

An: O2 z OH-

Sole

Kat: a) H, jeżeli

metal przed H

b) metal, jeżeli za H

An: a) tlen z H20, jeżeli

jest to sól kw tl.

b) niemet – sól kw beztl

Sól st

Ka: metal

An: niemetal

Zasada st.

Kat: Metal

An: tlen z OH-

Ulegają

Mocny kw+sł zas

Sł kw + mocna zas

Sł kw + sł zasada

Nie ulegają

Moc kw + moc zas

Nierozpuszczalne

Ogniwo galwaniczneukład, który energię reakcji chem może przekazywać bezpośrednio do otoczenia na sposób prądu elektrycznego.

Elektroda - układ metal – roztwór jonów

Elektrodą zbudowana z metalu zanurzonego do roztworu swoich jonów o stęzeniu 1 mol . dm –3 uznano za półogniwo standardowe. Potencjał tekiego półogniwa mierzony w temp 298K wzlędem elektrody wodorowej nosi nazwę standardowego potencjału elektrodowego. Metale w szeregu elektrochem są ułożone wzgl od najniższego do najwyższego. Szereg informuje nas o aktywności metali. Potencjały są mierzone wzgl standardowej elektrody wodorowej, na początku są najaktywniejsze. Ze wzrostem potencjału maleje aktywność. Metal aktywniejszy wypiera mniej aktywny. Metale znajdujące sie w szeregu elektrochem przed H, wypiera H z kwasów.

Różnicę potencjałów w stanie rownowagi ogniwa występującego pomiędzy przewodnikiem przyłożonym do półogniwa a wykonanym z tego samego materiału przewodnikiem przyłaczonym do półogniwa lewego nazywamy siłą elektromotoryczną ogniwa. – miara równowagi ogniwa niepracujacego, - miara zdolności ogniwa do przekazywania otoczeniu energii reakcji chem na sposób pracy pr elektr, - gł parametr określający energię reakcji chem lub stężenie jonów w roztworach Prawa Faradaya

Masa subst wydzielonej na jednej z elektrod jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu oraz przebiegu elektrolizy. m = kJt Krównoważnik elektrochem, który jest cechą charakt dla subst wydzielającej się na elektrodzie. Jest to masa substancji wydzielonej na elektr przy przepływie przez elektrolit jednostkowego ładunku, np 1C

Stosunek masy molowej [M] substancji wydzielajacej się na elektrodzie do iloczynu jej równoważnika elektrochem i liczby ładunkowej [z] reakcji elektrodowej [zapisanej dla 1 mola]. Jest wielkością stałą dla wszystkich procesów i elektrodowej i wynosi 96500 C. F= M/k.z

Podobne prace

Do góry