Ocena brak

Hybrydalne modele demokracji

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Nawiązując do teorii R. Dahla, wskazał na cztery typy hybrydalne demokracji ( określa je również jako mieszane lub zniekształcone), jakie pojawiły się w Europie Środkowej i Wschodniej:

  • demokracje formalistyczne,

  • demokracje elitystyczne,

  • partitokracja ( partyist),

  • tyranizująca większość,

demokracje formalistyczne:

- są to „hegemonie inkluzyjne”, w których dla elity rządzących brakuje kontrelity,

- występuje niski poziom rywalizacji,

- istnieją natomiast mechanizmy mobilizacyjne (także manipulacje), które zabezpieczają względnie wysoki poziom partycypacji politycznej obywateli,

- demokracja jest często redukowana do serii powtarzanych rytuałów,

Przykłady: Rosja, Ukraina do 2004r., Serbia do 2000r.

demokracje elitystyczne:

- w koncepcji Dahla są to rywalizacyjne oligarchie,

- występuje rywalizacja elit ale jednocześnie jest niski poziom partycypacji politycznej obywateli,

- formami tego typu systemów są np. populistyczne dyktatury lub delegatywne demokracje,

Przykłady: Rumunia do 1996r., Albania, pewne cechy są również widoczne w Bułgarii,

partitokracja:

- partie polityczne występują w roli aktorów monopolizujących scenę polityczna i próbujących ponadto wykluczyć inne podmioty społeczne i polityczne z procesów decyzyjnych,

- działania polityczne obejmuja rozwiązywanie konfliktów, ugody, kompromisy między „partyjnymi oligarchiami, często powiązanymi z ekonomicznymi grupami nacisku,

- w EŚW taki typ rodzi wiele niebezpieczeństw związanych np. z nadmiernym upartyjnieniem państwa, „przejmowaniem gospodarki” przez partie polityczne, korupcją, znów z drugiej strony apatią społeczną, brakiem legitymizacji dla systemu,

tyranizująca większość:

- charakteryzuje się brakiem respektowania przez zwycięskich aktorów politycznych racji i interesów aktualnych „przegranych”,

- oznacza to niechęć do niezbędnych kompromisów społecznych i politycznych,

- typ ten jest rozpowszechniany przez liderów politycznych mających do spełnienia „historyczną i moralną misję” narzucania ogółowi kierunków rozwoju państwa,

Przykłady: Węgry w latach 1990-1994 (koalicja narodowo-konserwatywna), Słowacja w „epoce Meciara”, Chorwacja za czasów F. Tudjmana.

Podobne prace

Do góry