Ocena brak

Husytyzm i ruch soborowy XV w.

Autor /Leszek1010 Dodano /18.10.2011

Sytuacja w Czechach przypominała trochę Polskę doby Łokietka ( silny wpływ żywiołu niemieckiego rywalizującego z czeskim ). Znalazło to odbicie na uniwersytecie w Pradze. Ponieważ Niemcy byli nominalistami i opanowali wydział teologiczny, Czesi stali się realistami i mieli przewagę na wydziale filozoficznym. Pisma Wiklefa znalazły tam duży oddźwięk, wśród reformatorów wyróżnił się Jan Hus.

Na czym polegały nowinki?

1. Msza w języku czeskim, (łacina była niezrozumiała )

2. Dostęp do kielicha dla wszystkich ( bo jak wspólnota mistyczna, to mistyczna i każdy bierze udział w wieczerzy pańskiej ).

3. Pojawiły się również tendencje społeczne ( czy własność jest użytkowana zgodnie z przykazaniami ), tak więc Czesi zjednoczyli się w poczuciu przynależności zarówno do wiary jak i do języka. Teologia stała się czymś w rodzaju wspólnoty światopoglądowej. W 1409r. uniwersytet w Pradze zreformowano dając duże uprawnienia Czechom, co spowodowało odpływ cudzoziemców ( uniwersytet stał się czeski ). Pojawił się wreszcie problem herezji. ( schizma, herezja, reforma ) - III PROBLEMY KOŚCIOŁA

WIARA- przyjmowanie rzeczy prawdopodobnych jako prawdziwe.

Jak przezwyciężano te problemy?

SCHIZMA - w kościele istniała instytucja soboru, zgodnie z ówczesnymi poglądami kościół jest korporacja złożoną z dwóch stanów ( kleryków i laików ), ponad którymi stoi Papież. Sobór jest przedstawicielstwem stanów i ma władzę ustawodawczą w kościele. Sobór jest zwoływany przez papieża. Władzę wykonawczą sobór ma tylko wtedy, gdy nie ma papieża, ale środowisko kardynałów i uczonych twierdziło, że sobór może być zwoływany w wyjątkowych wypadkach bez zgody papieża.

Podobne prace

Do góry