Ocena brak

HUSSAKÓW, Husaków

Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012

Parafia i klasztor karmelitów
trzewiczkowych w dek. Mościska w diec. przemyskiej (od
1939 na Ukrainie).

Wieś H. od pocz. XV w. należała do kościoła par. w Bojowicach;
1525 otrzymała prawa miejskie za sprawą właściciela
(od 1519) Jana Boratyńskiego, rotmistrza rohatyńskiego, na
którego prośbę bp przem. Stanisław Tarło po zniszczeniu kościoła
w Bojowicach przez Tatarów i Turków przeniósł 1542
siedzibę par. do H.;

1623 właściciel H. Konstanty Korniak
za zgodą bpa Jana Wężyka ufundował tu klasztor karmelitów
trzewiczkowych; 1719 prob. Jan Musikiewicz zbudował w H.
murowany, 1-nawowy kościół św. Stanisława Bpa, w którym
od 1726 działało Bractwo Trójcy Świętej; z 1777 pochodzi
polichromia kościoła z zasługującymi na uwagę scenami Napominanie
Bolesława Śmiałego przez biskupa Stanisława
Szczepanowskiego, wykonana przez Tomasza Gertnera na
sklepieniu prezbiterium, oraz Koronacja NMP na sklepieniu
nawy, autorstwa Stanisława Stroińskiego (freski te odrestaurowano
1931);

po I rozbiorze Polski H. znalazł się w zaborze
austr.; 1789 nastąpiła kasata klasztoru karmelitów; zamknięty
ok. 1947 kościół został 1989 odzyskany przez katolików; ponadto
w H. była parafia gr.kat. z cerkwią Zaśnięcia NMP z
1894, należąca do dek. Mościska w diec. przemyskiej.

 

SGKP III 227; T. Szydłowski, Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojną w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, Kr 1919, 130-131; Z. Hornung, Stanislaw Stroiński 1719-1802. Zarys monograficzny ze szczególnym uwzględnieniem działalności artysty na polu malarstwa ściennego, Prace Sekcji Historii Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie 2(1935) 93-96; SzmPrz (1938) 100-101; A. Hlebowicz, Kościół w niewoli. Kościół rzymskokatolicki na Białorusi i Ukrainie po 11 wojnie światowej. Wwa 1991, 146.

Do góry